Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc.

Ústav Mikroelektroniky

FEKT, VUT v Brně

szend@feec.vutbr.cz

imaps award
umel fekt vut

>> PREZENTACE <<


intro


Článek o konferenci ISSE konané v Brně - Advancing Microelectronics - více