UNDER CONSTRUCTION !!!               
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 

Oznámení:   

Společnost ON Semiconductor   hledá studenta(y) pro   - prázdninovou praxi.
                                                                                                         - další formy spolupráce

      Možnost finanční odměny, předpokládá se kratší pobyt v Rožnově -
         další spolupráce možná dálkově

Další informace u          Ing. Roman Prokop           nebo na stránkách UMEL
                                    541 146 325
                                    prokop@feec.vutbr.cz
 

=============================================================================================================

VÝUKA:  

MNAI - Metody návrhu analogových integrovaných obvodů

MAIO - Návrh analogových integrovaných obvodů

NNAI - Methods of the analog integrated circuits design

=============================================================================================================

 

HOBBY:

Hokej - (historie)
                    (současnost)

Cyklistika