Užitné vzory


Uspořádání nanášecího ústrojí dispenzního přístroje pro selektivní nanášení viskózních materiálů

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; SZENDIUCH, I.

ke stažení


Zařízení pro anodické pájení

PEKÁREK, J.; PAVLÍK, M.; VLACH, R.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; HÁZE, J.; MAREČEK, K.

ke stažení


Směs na bázi cementu ke zhotovení dílců pro měření odezvy při mechanickém namáhání a dílec z materiálu na bázi cementu

ŠTEFFAN, P.; BARATH, P.; STEHLÍK, J.; VRBA, R.

ke stažení