Funkční vzorky


Elektrochemický senzor s integrovaným potenciostatem

Autoři: ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.

ke stažení


Potenciostat pro detekci olova v pájkách pro elektrotechniku

Autoři: ADÁMEK, M.; MACHÁŇ, L.

ke stažení


Zařízení pro pájení v ochranné inertní atmosféře

Autoři: ADÁMEK, M.; SCHNEDERLE, P.; SZENDIUCH, I.

ke stažení


Přenosný impedanční analyzátor, projekt 1QS201710508 a MSM0021630503

Autoři: BAJER, P.; HUBÁLEK, J.


Analogový emulátor memristoru

Autoři: BIOLEK, D.; TESKA, T.

ke stažení


Funkční vzorek integrovaného obvodu CDTA a CCTA pro proudový mód

Autoři: Biolek D., Fujcik L., Prokop R., Forejtek J., Khateb A.


Univerzální testovací modul pro digitální zákaznické integrované obvody

Autoři: BOHRN, M.; FUJCIK, L.

ke stažení


Atomizátor těkavých specií na bázi dielektrického bariérového výboje

Autoři: BOUŠEK, J.; KRATZER, J.; DĚDINA, J.; DŘÍMAL, J.

ke stažení


Čip expander pro zapojení vývodů na čipu

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Kit pro dispensní tisk na zařízení Fisnar F4200N

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Konstrukce klopného obvodu v tlustovrstvé technologii

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Optický systém pro měření a vizualizaci

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; SZENDIUCH, I.

ke stažení


Plazmový detektor bublin v ovrstvení

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; MUSIL, V.

ke stažení


Precizní fixační stolek pro dispenzní tisk s vysokým rozlišením

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Přípravek na pájení vývodů HIO

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Přípravek pro měření vrstvového odporu

Autoři: BURŠÍK, M.

ke stažení


Přípravek pro optické vyhodnocení mycí kapaliny

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Přípravek pro uchycení DIL pouzder během procesu kontaktování

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; SZENDIUCH, I.

ke stažení


SMD Hybridní pouzdro REPOMO

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


SMD Hybridní pouzdro TU Vídeň

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Teplotní komora s kontrolovanou atmosférou

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Úprava povrchové vrstvy pro lepení čipů na skleněné testovací substráty

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; SZENDIUCH, I.

ke stažení


Úprava zařízení Tpt HB16 pro zvýšení spolehlivosti spojů vedením mikrodrátku

Autoři: BURŠÍK, M.; JANKOVSKÝ, J.; ŘEZNÍČEK, M.


Úprava vedení mikrodrátku

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Uspořádání mikrohořáku pro plynový plamen

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; SZENDIUCH, I.

ke stažení


Vodivostní čidlo

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Vyhodnocení zbytkové kontaminace substrátů

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Zařízení k nanášení mezivrstvy na skleněné testovací substráty určené k lepení čipů

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; SZENDIUCH, I.

ke stažení


Značení skleněných a keramických substrátů určených pro náročné aplikace

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; SZENDIUCH, I.

ke stažení


Způsob pokovení vnitřních stěn malých otvorů

Autoři: BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Integrovaný 16-bitový CMOS převodník sigma-delta s předzpracováním vstupního signálu

Autoři: FUJCIK, L.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.; KHATEB, F.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.

ke stažení


Integrovaný generátor harmonického signálu v rozsahu 1Hz až 100kHz

Autoři: FUJCIK, L.; BOHRN, M.

ke stažení


Integrovaný obvod pro měření biologicky a toxicky významných látek

Autoři: FUJCIK, L.; HÁZE, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.

ke stažení


Univerzální rozšiřující moduly pro Spartan-3 Starter Kit

Autoři: FUJCIK, L.; BOHRN, M.

ke stažení


Modul pro regulaci teploty vzorků pro radiační experimenty

Autoři: HOFMAN, J.; HÁZE, J.

ke stažení


Přípravek pro měření radiačních změn teplotní závislosti PMOS tranzistorů

Autoři: HOFMAN, J.; HÁZE, J.

ke stažení


Tester pro radiační testy AD převodníků

Autoři: HOFMAN, J.; HÁZE, J.

ke stažení


Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace

Autoři: HRUBÝ, L.; PAVLÍK, M.; DVOŘÁK, V.; FUJCIK, L.

ke stažení


Optický senzor tlaku s MEMS snímací membránou

Autoři: KADLEC, J.; HELÁN, R.; URBAN, F.; VRBA, R.; VLACH, R.

ke stažení


Optický snímač tlaku s Braggovou mřížkou

Autoři: KADLEC, J.; HELÁN, R.; URBAN, F.; VRBA, R.; VLACH, R.

ke stažení


Teplotně kompenzovaný optický senzor tlaku

Autoři: KADLEC, J.; HELÁN, R.; URBAN, F.; VRBA, R.; VLACH, R.

ke stažení


Tříosé nanoposuvné měřicí zařízení pro měření optických rezonátorů

Autoři: KADLEC, J.; VRBA, R.

ke stažení


0,3 V nízkopříkonový DDA zesilovač

Autoři: KHATEB, F.; KULEJ, T.

ke stažení


0,3 V nízkopříkonové OTA zesilovače

Autoři: KHATEB, F.; KULEJ, T.

ke stažení


0,3 V ΔΣ asynchronní modulátor

Autoři: KHATEB, F.; KULEJ, T.

ke stažení


Generátor analogových funkcí

Autoři: KHATEB, F.; VLASSIS, S.; SOULIOTIS, G.

ke stažení


Nízkonapěťový nízkopříkonový CMOS BD-QFG DD (Bulk-Driven Quasi-Floating-Gate Differential Difference) zesilovač

Autoři: KHATEB, F.; FUJCIK, L.; PAVLÍK, M.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.

ke stažení


Nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální filtr

Autoři: KHATEB, F.; KUBÁNEK, D.

ke stažení


Nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod

Autoři: KHATEB, F.; FUJCIK, L.; PAVLÍK, M.

ke stažení


ASIC realizace přeladitelného proudového zdroje

Autoři: KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; DVOŘÁK, V.

ke stažení


Integrovaný systém pro zpracování EMG signálu

Autoři: KLEDROWETZ, V.; PROKOP, R.; FUJCIK, L.; DVOŘÁK, V.

ke stažení


Horizontílní válcová míchačka tlustovrstvých past

Autoři: KLÍMA, M.; NICÁK, M.

ke stažení


Držák modulátoru terahertzových vln

Autoři: KOSINA, P.; BOUŠEK, J.; BURŠÍK, M.; MUSIL, V.

ke stažení


Laminační šablony pro LTCC

Autoři: KOSINA, P.; NICÁK, M.

ke stažení


Lis pro Laminaci LTCC

Autoři: KOSINA, P.

ke stažení


Sítotiskový stůl pro LTCC

Autoři: KOSINA, P.

ke stažení


Nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální oscilátor

Autoři: KUBÁNEK, D.; KHATEB, F.

ke stažení


Měřicí přístroj pro charakterizaci elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí

Autoři: MACHÁŇ, L.; ŠTEFFAN, P.

ke stažení


Měřič/záznamník impedance pro charakterizaci elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí

Autoři: MACHÁŇ, L.; ŠTEFFAN, P.

ke stažení


Monitorovací systém pro měření kompozitních materiálů

Autoři: MACHÁŇ, L.; JAROŠ, D.; ŠTEFFAN, P.

ke stažení


BallPlacer - zařízení pro hromadné osazení pájecích kuliček BGA

Autoři: NICÁK, M.; BOBEK, J.

ke stažení


Metasinex Lux – automatizace zařízení pro metalografické výbrusy

Autoři: NICÁK, M.; BRÁNECKÝ, M.

ke stažení


Zařízení k UV osvitu sít určených pro sítotisk tlustovrstvých hybridních integrovaných obvodů

Autoři: NICÁK, M.; KLÍMA, M.

ke stažení


Měříč síly v tahu

Autoři: OTÁHAL, A.; VALÍČEK, J.

ke stažení


Pájecí stanice pro pájení za sníženého tlaku a s ochrannou atmosférou

Autoři: OTÁHAL, A.; VALA, R.

ke stažení


Sada nástrojů pro odstraňování unferfillu

Autoři: OTÁHAL, A.; BŽONEK, T.

ke stažení


Měřicí zařízení se záznamem dat pro testování převodníků delta-sigma

Autoři: PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.; HÁZE, J.; PROKOP, R.; KHATEB, F.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.

ke stažení


Testovací deska pro měření vlastností bolometru

Autoři: PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.

ke stažení


Testovací elektronika pro 12bitový delta-sigma modulátor – chip testboard 2

Autoři: PAVLÍK, M.

ke stažení


Testovací rozhraní pro 16bitový Delta-Sigma modulátor – Chip TestBoard 4

Autoři: PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; BOHRN, M.; PRISTACH, M.; DVOŘÁK, V.

ke stažení


Universální přenosný potenciostat (nanoPOT)

Autoři: PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; BOHRN, M.; PRISTACH, M.; DVOŘÁK, V.

ke stažení


Výuková deska BDTS - Úloha č. 1

Autoři: PAVLÍK, M.; MUSIL, T.

ke stažení


Výuková deska BDTS - Úloha č. 2: Operační zesilovač

Autoři: PAVLÍK, M.; MUSIL, T.

ke stažení


Výuková deska BDTS - Úloha č. 3: Audio zesilovač

Autoři: PAVLÍK, M.; MUSIL, T.

ke stažení


Výuková deska BDTS - Úloha č. 4: Regulovatelný napájecí zdroj

Autoři: PAVLÍK, M.; MUSIL, T.

ke stažení


Přípravek pro uchycení elektrod v ultravysokém vakuu

Autoři: PEKÁREK, J.; MAGÁT, M.

ke stažení


Přípravek pro depozice materiálů z pevné fáze na Si substrát

Autoři: PEKÁREK, J.; MAGÁT, M.

ke stažení


Automaticky kalibrovaný integrovaný obvod pro kompenzační měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru

Autoři: PROKOP, R.; NEUŽIL, P.; FUJCIK, L.; PAVLÍK, M.

ke stažení


Zařízení pro testování parametrů mikroprocesoru ADOP

Autoři: PRISTACH, M.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.

ke stažení


Vysokonapěťová oblast pro plovoucí half brdige driver

Autoři: PTÁČEK, K.; PROKOP, R.

ke stažení


Odporový monitor

Autoři: ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.

ke stažení


Stolek pro sítotisk na flexibilní substráty

Autoři: SOMER, J.; ŠTEKOVIČ, M.; BURŠÍK, M.; OTÁHAL, A.

ke stažení


Fluidizační zařízení

Autoři: SZENDIUCH, I.; PULEC, J.; BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.

ke stažení


Sítotiskový strojek ruční

Autoři: SZENDIUCH, I.; BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.

ke stažení


Writing

Autoři: SZENDIUCH, I.; BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.

ke stažení


Řídicí elektronika pro temperované kompozitní materiály

Autoři: ŠTEFFAN, P.

ke stažení


Směs modifikovaných uhlíkových částic vhodná pro stínění elektromagnetického vlnění

Autoři: ŠTEFFAN, P.

ke stažení


Matrice pro nízkotlakou laminaci LTCC

Autoři: ŠTĚKOVIČ, M.; SOMER, J.; JURÁSEK, M.

ke stažení


Matrice pro pseudo-isostatickou laminaci

Autoři: ŠTĚKOVIČ, M.

ke stažení


Bezdrátový modul pro ultrarychlý přenos dat pomocí standardu proprietary

Autoři: VEVERKA, D.

ke stažení


Displej pro zobrazování dat ve spotřební elektronice s jednoduchým optickým systémem

Autoři: VEVERKA, D.

ke stažení


Moduly pro obousměrný přenos dat realizovaný technologií Bluetooth Low Energy

Autoři: VEVERKA, D.

ke stažení


Průtokový senzor s implementovaným bezdrátovým modulem pro přenos dat

Autoři: VEVERKA, D.

ke stažení


Senzor pro rychlou detekci změn proudu ve vodiči
– finální řešení

Autoři: VEVERKA, D.

ke stažení


Senzor pro rychlou detekci změn proudu ve vodiči
– prototyp

Autoři: VEVERKA, D.

ke stažení


Labsensnano

Další funkční vzorky skupiny LabSensNano naleznete zde.