Projekty

Naše vědecko-výzkumné aktivity jsou velmi rozmanité a zahrnují veškeré uvedené odborné oblasti. Řešíme projekty v rámci Evropského rámce (EU), ale i projekty Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Grantové agentury ČR (GAČR), Grantové agentury Akademie věd (GA AV) a další. K těmto aktivitám dále patří zakázky od průmyslových partnerů a projekty zaměřené na zlepšování vzdělávacího procesu studentů. Mezi nejpodstatnější projekty patří:


Projekty EU


Projekty MPO

 • Bezkontaktní technologie pro internet věcí (IoT),
 • Sledování stavu stavebních konstrukcí pomocí elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí ,
 • Výzkum snímačů velmi nízkých tlaků a tlaku vakua s digitálním rozhraním pro konfiguraci a diagnostiku,
 • SENSVISION - Internetový přístup do procesu (UKONČENO),
 • Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a nízkého napětí (HCLV) s možností sériového a paralelního řazení (UKONČENO),
 • Výzkum autobusu a jeho komponent pro městskou dopravu (UKONČENO)
 • Výzkum nových mechatronických struktur MEMS využitelných pro měření tlaku (UKONČENO),
 • Inteligentní platforma pro bezdrátovou komunikaci (UKONČENO),
 • Automatický inventarizační systém (UKONČENO),
 • Inteligentní dům (UKONČENO),
 • Výzkum univerzální a komplexní autentizace a autorizace pro pevné a mobilní počítačové sítě (UKONČENO),
 • Výzkum nových technologií pro kontaktování čipů integrovaných obvodů a vývoj měřicího systému pro analýzu spolehlivosti (UKONČENO),
 • Výzkum technologie monitorování termodynamické rovnováhy bilančními senzory a její aplikace (UKONČENO),
 • ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů (UKONČENO),
 • Automatický inventarizační systém (UKONČENO),
 • Inteligentní platforma pro bezdrátovou komunikaci (UKONČENO),
 • MERIT - Výzkum nových technologií pro kontaktování čipů integrovaných obvodů a vývoj měřicího systému pro analýzu spolehlivosti (UKONČENO),
 • Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek (KOMPOZITY) (UKONČENO),
 • Nízkoenergetické struktury fotovoltaických článků a prvky FV systémů (UKONČENO),
 • Sledování stavu stavebních konstrukcí pomocí elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí (UKONČENO),
 • Výzkum a vývoj nové technologie pro řízení svozu vytříděných složek komunálního odpadu (UKONČENO),
 • Výzkum a vývoj strojních zařízení pro objemové a plošné tváření (ŽĎAS) (UKONČENO),
 • Výzkum nových metod měření tlaku s galvanickým oddělení pro výbušné a elektromagneticky rušené průmyslové prostředí (OPTO) (UKONČENO),
 • Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření (DIF) (UKONČENO),
 • Výzkum snímačů velmi nízkých tlaků a tlaku vakua s digitálním rozhraním pro konfiguraci a diagnostiku (UKONČENO).


Projekty MŠMT

 • IDEAS - Interactive Power Devices for Efficienty in Automotive with Increased Reliability and Safety,
 • Modelování a simulace mem-systémů,
 • Board on Board,
 • POLLUX - Process Oriented Electrical Control Units for Electrical Vehicles Developed on a Multi-System Real-Time Embedded Platform) (UKONČENO),
 • Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (UKONČENO),
 • Optické systémy a sítě (UKONČENO),
 • Zavádění nových trendů do výuky digitálních integrovaných obvodů (UKONČENO),
 • Analýza signálu senzorů v mikroprůtokovém zařízení (UKONČENO),
 • Aplikace nanotechnik a nanomateriálů v chemických senzorech (UKONČENO),
 • Detekce těžkých kovů s využitím tlustovrstvých senzorů a nového analytického zařízení (UKONČENO),
 • ECOFRIDGE Ecological Refrigeration (UKONČENO),
 • Elektronické součástky - multimediální učebnice (UKONČENO),
 • Experimentální podpora výuky mikroelektronických technologií (UKONČENO),
 • Hrotové měřicí pracoviště pro testování parametrů křemíkových čipů (UKONČENO),
 • Charakterizace enzymů pomocí elektrochemických senzorů (UKONČENO),
 • Inovace a rozšíření laboratorní výuky předmětu Digitální obvody (UKONČENO),
 • Inovace a rozvoj laboratoře mikroelektronických technologií a senzorů (UKONČENO),
 • Inovace laboratorní výuky bakalářského předmětu Analogové elektronické obvody (UKONČENO),
 • Inovace laboratorní výuky předmětu Moderní technologie elektronických obvodů a systémů (UKONČENO),
 • Inovace laboratorních cvičení předmětu Návrh elektronických přístrojů (UKONČENO),
 • Inovace laboratorních úloh v předmětu Digitální integrované obvody a mikroprocesory (UKONČENO),
 • Inovace Laboratoře digitální a mikroprocesorové techniky (UKONČENO),
 • Inovace laboratoří předmětu Mikrosenzory a mikromechanické systémy (UKONČENO),
 • Inovace mikroelektronických předmětů bakalářského a magisterského studia (UKONČENO),
 • Inovace Optoelektroniky v programu Elektrotechnika a informatika (UKONČENO),
 • Inovace osnov předmětu bakalářského studia Návrh analogových integrovaných obvodů (UKONČENO),
 • Inovace osnov předmětu magisterského studia Analogové integrované obvody - MAIO (UKONČENO),
 • Inovace osnov předmětu Vzájemný převod analogových a digitálních signálů (UKONČENO),
 • Inovace počítačového cvičení Mikroelektronické prvky a struktury (UKONČENO),
 • Inovace předmětu Digitální integrované obvody (UKONČENO),
 • Inovace předmětu Konstrukce a technologie elektronických zařízení (UKONČENO),
 • Inovace předmětu Mikroelektronické praktikum (UKONČENO),
 • Inovace předmětu vakuová technika a technika nízkých teplot (UKONČENO),
 • Inovace předmětu Vzájemný převod analogových a digitálních signálů (UKONČENO),
 • Inovace předmětů zaměřených na bakalářské studentské projekty (UKONČENO),
 • Inovace předmětů zaměřených na studentské projekty (UKONČENO),
 • Inovace struktury předmětu Návrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDL (UKONČENO),
 • Inovace úloh a pracovišť pro předmět Moderní technologie elektronických obvodů a systémů (UKONČENO),
 • Inovace výuky cvičení z předmětu Digitální obvody (UKONČENO),
 • Inovace výuky mikroelektronických technologií (UKONČENO),
 • Inovace výuky mikroelektronických technologií zavedením třetí generace HIO do experimentální činnosti v laboratořích (UKONČENO),
 • Inovace výuky předmětu Analogové integrované obvody (UKONČENO),
 • Inovace výuky předmětu Metody návrhu digitálních integrovaných obvodů (UKONČENO),
 • Inovace výuky v předmětu Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy (UKONČENO),
 • Internetové simulační rozhraní pro počítačovou analýzu elektronických obvodů (UKONČENO),
 • Internetový přístup do sítě inteligentních senzorů a inteligentních přístrojů (UKONČENO),
 • KAAPS Výzkum univerzální a komplexní autentizace a autorizace pro pevné a mobilní počítačové sítě (UKONČENO),
 • Komplexní inovace systému výuky výrobních technologií mikroelektronických systémů (UKONČENO),
 • Laboratorní pracoviště měření emise elektronů z povrchu materiálů (UKONČENO),
 • Laboratoř Mikroelektronických prvků a obvodů - H (UKONČENO),
 • Měření a modelování spolehlivosti mikroelektronických spojů (UKONČENO),
 • Měření kapacitních charakteristik na křemíkových solárních článcích (UKONČENO),
 • Měřící pracoviště pro testování spolehlivosti bezolovnatých pájek (UKONČENO),
 • Měřicí systém virtuální laboratoře (UKONČENO),
 • Metodika optimalizace technologických procesů v souladu s požadavky praxe (UKONČENO),
 • Mikropočítače a mikrokotroléry (UKONČENO),
 • Mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí (UKONČENO),
 • Modeling of Buck converter based on LM2717 (UKONČENO),
 • Modelování mikroelektronických systémů a struktur (UKONČENO),
 • Modelování teplotních vlastností v elektronických systémech (UKONČENO),
 • Modernizace a inovace studijního programu výuky elektronických technologií (UKONČENO),
 • Modernizace laboratorní výuky digitálních integrovaných obvodů (UKONČENO),
 • Modernizace laboratorních cvičení z předmětů Mikroelektronika a technologie součástek a Výroba součástek a konstrukčních prvků (UKONČENO),
 • Modernizace výukového procesu elektronických technologií - F1 (UKONČENO),
 • Modernizace výukového procesu mikroelektronických technologií (UKONČENO),
 • Modernizace výuky digitálních obvodů o úlohy technologie Bluetooth (UKONČENO),
 • Modernizace výuky laboratoří předmětu Digitální obvody a mikroprocesory (UKONČENO),
 • Modernizace výuky senzorové techniky (UKONČENO),
 • Monitorovací systém vozidla s elektrickým pohonem (UKONČENO),
 • Multifunkční systémy pro řízení elektronických přístrojů a testování elektronických obvodů (UKONČENO),
 • Multimediální podpora výuky analogových obvodů a signálů (UKONČENO),
 • Multimediální učebnice digitálních obvodů a mikroprocesorů (UKONČENO),
 • Multimediální učebnice návrhu analogových integrovaných obvodů CMOS (UKONČENO),
 • Multimediální učebnice předmětu Analogové integrované obvody (UKONČENO),
 • Multimediální učebnice předmětu Aplikovaná počítačová technika (UKONČENO),
 • Multimediální učebnice předmětu Diagnostika a testování elektronických systémů (UKONČENO),
 • Multimediální učebnice předmětu Návrh elektronických přístrojů (UKONČENO),
 • Multimediální učebnice předmětu Vzájemný převod analogových a digitálních signálů (UKONČENO),
 • Multimediální učebnice předmětu Vzájemný převod analogových a digitálních signálů (UKONČENO),
 • Multimediální virtuální laboratoř mikroelektronických technologií s aplikací matematického modelování fyzikálních jevů v programu ANSYS (UKONČENO),
 • Návrh a vývoj nových převodníků AD se spínanými kapacitory (UKONČENO),
 • Nekonvenční aplikace tlustých vrstev v oblasti senzorů (UKONČENO),
 • Nové laboratorní úlohy pro předmět Diagnostika a testování elektronických systémů (UKONČENO),
 • Nové principy převodníků AD pro senzorické aplikace (UKONČENO),
 • Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN) (UKONČENO),
 • Optické systémy a sítě (UKONČENO),
 • Optimalizace sítotisku v oblasti tlustovrstvých senzorů (UKONČENO),
 • Optimalizace technologického procesu s využitím techniky DOE (UKONČENO),
 • Optimální metoda sledování a vyhodnocování náboje trakční baterie (UKONČENO),
 • Palubní počítač vozidla s elektrickým pohonem (UKONČENO),
 • Podpora multimediální výuky senzorové techniky (UKONČENO),
 • Pracoviště pro testování pevnosti pájených spojů - 2738 - G1 (UKONČENO),
 • Pracoviště pro zkoumání částečných výbojů na DPS (UKONČENO),
 • Program podpory CŽV (UKONČENO),
 • Přenosné mikropočítače pro MNEN s mikrokontrolerem připojitelné k PC po USB (UKONČENO),
 • Přenosný záznamník teploty s bezkontaktním přenosem naměřených dat (UKONČENO),
 • Příprava nových předmětů magisterského studia oboru Mikroelektronika (UKONČENO),
 • Realizace moderních funkčních bloků integrovaných obvodů (UKONČENO),
 • Rozšíření laboratorní výuky předmětu Elektronické součástky (UKONČENO),
 • Rozšíření laboratorního cvičení o úlohy virtuální digitální laboratoře (UKONČENO),
 • Rozšíření laboratorního cvičení o úlohy virtuální digitální laboratoře (UKONČENO),
 • Řídicí systém pro leptání katod elektronového litografu (UKONČENO),
 • Sada difraktivnich vzorku (UKONČENO),
 • SMARTFUEL contract G4RD-CT-2002-00769, GRD1-20001-40175 (UKONČENO),
 • Systém hodnocení protokolů BDOM (UKONČENO),
 • Systém pro měření spektrálních vlastností Braggových vláknových mřížek (UKONČENO),
 • Systém pro testování zákaznických integrovaných obvodů (UKONČENO),
 • Umožnění výroby studentského čipu v rámci diplomové práce (UKONČENO),
 • Virtuální laboratoř senzorové techniky (UKONČENO),
 • Virtuální měřicí systém pro převodníku A/D a D/A (UKONČENO),
 • Vytvoření multimediálních pomůcek a laboratorních cvičení pro nový předmět Biosenzory (UKONČENO),
 • Vytvoření nové struktury předmětu magisterského studia Vzájemný převod analogových a digitálních signálů (UKONČENO),
 • Vytvoření pracoviště pro optickou kontrolu kvality pájených spojů (UKONČENO),
 • Výuková sada pro mikroprocesory s jádrem Intel 8051 (UKONČENO),
 • Výukový program simulace mikro- a nanosoučástek v prostředí MATLAB (UKONČENO),
 • Využití reálných přenosových systémů ve výuce (UKONČENO),
 • Výzkum mikroelektronických systémů a technologií (UKONČENO),
 • Vzdělávání v oboru návrhu elektronických systémů (UKONČENO),
 • Zavedení ekologického návrhu do výuky elektronických technologií (UKONČENO),
 • Zavedení nového předmětu Digital Circuits (UKONČENO),
 • Zavedení nového předmětu "Nové obvodové principy pro návrh integrovaných systémů" do výuky (UKONČENO),
 • Zavedení nových trendů při výuce předmětu Digitální obvody (UKONČENO),
 • Zavedení poznatků z kvantové fyzika do výuky předmětů Elektron.součástky - F1 (UKONČENO),
 • Zavedení předmětu digitální obvody s významným podílem programovatelných logických součástek a hradlových polí (UKONČENO),
 • Zavedení současných trendů do výuky předmětu Analogové obvody (UKONČENO),
 • Zefektivnění výuky v předmětu Elektrovakuová technika a technika nízkých teplot (UKONČENO),
 • Zřízení laboratoře pro charakterizace polovodičových součástek (UKONČENO).


Projekty AV

 • Aktivně laditelné struktury a metamateriály pro terahertzovou oblast (UKONČENO),
 • Elektronová litografie pro submikronové reliéfní struktury (UKONČENO),
 • Impedimetrické chemické senzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (UKONČENO),
 • Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně (NANOSEMED) (UKONČENO),
 • Vlnově opticke kontrasty v SEM (UKONČENO),


Projekty GA ČR

 • Výzkum umělé mikroelektromechanické kochley založené na bance mechanických filtrů,
 • Výzkum nové inteligentní integrované koncepce pro zpracování EMG signálu,
 • Generalized higher-order elements,
 • Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností,
 • Vývoj mikroelektronických montážních technologií pro 3D obvody a systémy (UKONČENO),
 • IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí (UKONČENO),
 • Identifikace parametrů modelů polovodičových struktur (UKONČENO),
 • Metodika návrhu analogových integrovaných obvodů v nových technologiích (UKONČENO),
 • Nové obvodové principy a funkční bloky pro návrh integrovaných obvodů (UKONČENO),
 • Vývoj a prezentace moderních technologií pro vývoj a inovaci elektronických systémů (UKONČENO),
 • Speciální senzory pro výzkum ionizovaných plynů (UKONČENO),
 • Integrované inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy (UKONČENO),
 • Tlakový analyzátor (UKONČENO),
 • Nové inteligentní submikronové struktury a systémy pro moderní mikrosenzory (UKONČENO),
 • Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií (IMINAS) (UKONČENO),
 • Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (UKONČENO),
 • Memristive, memcapacitative, and meminductive systems: basic research, modeling, and simulation (UKONČENO),
 • Výzkum a vývoj digitálně laditelných integrovaných obvodů pracujících ve smíšeném módu (UKONČENO),
 • Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (UKONČENO),
 • Výzkum a vývoj nových principů pájení pro zvýšení spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů (UKONČENO),
 • Metody digitalizace signálů pro moderní senzory (UKONČENO),
 • Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (NANIMEL) (UKONČENO),
 • Speciální metody modelování a simulace spínaných obvodů (UKONČENO),
 • Mikro a nano senzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí (MINASES) (UKONČENO),
 • Vývoj v oblasti charakterizace technologických procedur (UKONČENO),
 • Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků v submikronových technologiích (ADC) (UKONČENO),
 • Digitálně řízené analogové funkční bloky (UKONČENO),
 • Obvody v proudovém a smíšeném módu pro zpracování analogových signálů (UKONČENO),
 • Mikro- a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiích (UKONČENO).


Projekty TA ČR

 • Senzory tlaku pro kosmický výzkum,
 • Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti,
 • Nové metody čištění elektronických sestav s vyšší účinností, menším ekologickým dopadem a nižší energetickou náročností.


Projekty přímých hospodářských zakázek

 • Vývoj mechatronické cylindrické vložky TOKOZ PRO,
 • Si desky (OD62200023) (UKONČENO),
 • Teoretické studium a experimenty vedoucí k přípravě nanostruktur dielektrika Ta2O5 a jejich následné implementaci do kondenzátoru (UKONČENO),
 • Vývoj integrovaného regulátoru na bázi kontroleru s výkonovým koncovým stupněm (UKONČENO).


Projekty VUT v Brně

 • Pokročilé nanotechnologie a materiály,
 • Výzkum moderních a inovačních technologií pro propojování a pouzdření v mikroelektronice,
 • Nové typy elektronických obvodů a senzorů pro specifické aplikace,
 • Perspektivní využití nových senzorických technologií a obvodů pro zpracování senzorických signálů (UKONČENO),
 • Výzkum excelentních technologií pro 3D pouzdření a propojování elektronických čipů a obvodů (UKONČENO),
 • Organická elektronika - vývoj a charakterizace materiálů a organických elektronických prvků pro multikomponentní hybridní elektroniku (UKONČENO),
 • Polovodičové struktury připravené s využitím nanotechnologií (UKONČENO),
 • Integrované 3D vícevrstvé struktury a pouzdra s vnořenými (embeded) součástkami (UKONČENO),
 • Metody počítačového návrhu elektronických systémů (UKONČENO),
 • Moderní prostředky pro návrh elektronických obvodů NEO (UKONČENO),
 • Inovace výuky mikroelektronických technologií (UKONČENO),
 • Inovace výuky předmětu Metody návrhu digitálních integrovaných obvodů NEO (UKONČENO),
 • Měřící pracoviště pro testování spolehlivosti bezolovnatých pájek (UKONČENO),
 • Chyby vznikající v řetězových převodnících a jejich kompenzace (UKONČENO).