Konference

Ústav mikroelektroniky je jedním z hlavních pořadatelů mezinárodní konference Electronic Devices and Systems (EDS) konanou v Brně, která má bohatou tradici a široké spektrum témat. V roce 2008 se nám navíc podařilo navázat velmi plodnou spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, kde na Fakultě elektrotechniky vydávají časopis Electroscope - www.electroscope.zcu.cz. Díky této kooperaci jsou vybrané práce z konference EDS publikovány i v tomto časopise. Další úspěch přišel v roce 2010, kdy se nám podařilo s Ústavem radioelektroniky domluvit spolupráci na vydávání speciálního čísla impaktovaného časopisu Radioengineering - www.radioeng.cz, opět založeném na rozšířených příspěvcích z uvedené konference. Posledním krokem je pak snaha etablovat sborník konference v databázi ISI Web of Knowledge, která je ale během na delší trať.


České a slovenské konference

  • EDS - Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference, Brno
  • Radioelektronika, Brno
  • Student EEICT - studentská soutěžní konference s účastí bezmála 300 studentů, Brno


Zahraniční konference

  • IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • IMEKO - International Measurement Confederation
  • IET – The Institution of Engineering and Technology
  • WSEAS - The World Scientific and Engineering Academy and Society
  • IMAPS - The International Microelectronics And Packaging Society