Výroba součástek a konstrukčních prvků (MVSK)

  • Povinný předmět
  • 6 kreditů


Charakteristika předmětu:

Předmět pojednává o vývoji polovodičových čipů, o výrobě jednotlivých typů, a také o jejich připojování do pouzder nebo na substrát. Jednotlivé operace jsou vysvětleny a demonstrovány názorným způsobem tak, že student získá základní znalosti o vytváření struktury polovodičových součástek. Postupně se přechází od nejjednodušších polovodičových součástek vyráběných polovodičovou technologií ke složitějším, včetně mikroprocesorů.


Zaměření:

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů návrhu, konstrukce a výroby elektronických polovodičových součástek, obvodů a systémů. Vlastní teoretická výuka je zaměřena na pochopení fyzikálních dějů probíhajících v polovodiči snadnou a jednoduchou formou, na vysvětlení principu jednotlivých polovodičových součástek (rezistory, kondenzátory, diody, tranzistory) a na základní výrobní operace tak, aby s nimi byl student seznámen a dokázal se zapojit do praxe.

obrázek_mvsk


Cvičení:

Cvičení probíhá v laboratořích s čistým prostředím a je zaměřeno na výrobu studentského polovodičového čipu. Student se postupně seznamuje s jednotlivými operacemi v průběhu výroby čipů, od přípravy waferu až po testování čipu.

Karta předmětu MVSK v PDF.