Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu (MTVP)

  • Volitelný předmět
  • 6 kreditů


Charakteristika předmětu:

Předmět je určen pro studenty druhého ročníku magisterského studia a pokrývá základní, prakticky zaměřenou, problematiku vzájemného převodu analogových a číslicových signálů pomocí moderních obvodových prvků, jakými jsou převodníky A/D a D/A.


Zaměření:

Obsah předmětu je rozdělen do tří základních částí. První část, teoretická, je probírána na přednáškách. Druhá část představuje domácí přípravu na laboratorní cvičení, obsahující předpřipravené simulace v programovém prostředí pSpice a třetí částí jsou laboratorní cvičení. Probírána témata jsou:

  • filtrace, vzorkování, aliasing,
  • převodník D/A s PWM,
  • převodník D/A s rezistorovou sítí R-2R,
  • převodník A/D typu Sigma-Delta,
  • vlastnosti převodníků A/D a D/A.

obrázek_mtvp


Cvičení:

Povinná laboratorní cvičení jsou orientována na ověření teoretických znalostí získaných na přednáškách a z domácí přípravy. Každý student pracuje samostatně u svého měřicího pracoviště, které je vybaveno PC, osciloskopem, generátorem a vývojovým přípravkem s převodníky A/D a D/A. Z každého laboratorního cvičení student vypracuje laboratorní zprávu, kde diskutuje předpokládané, simulované a skutečné naměřené výsledky.

Karta předmětu MTVP v PDF.