Nové obvodové principy pro návrh IO (MOPI)

  • Garant: Prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc.
  • Rozsah: 39P – 13Cp
  • Volitelný předmět
  • 5 kreditů


Zaměření:

Teoreticky zaměřený předmět je orientován na nové obvodové principy, které jsou stále ve stadiu světového odborného zájmu na konferencích a v publikacích a jsou odborně dále rozvíjeny. Toto hledisko je kriteriem pro výběr obsahu předmětu z pohledu světové odborné komunity z oboru elektroniky. Nový obvodový princip je nové obvodové řešení problému v dané technologii pro získání lepších parametrů systému.

obrázek_mopi1
3-D fázový portrét chaotického atraktoru


Charakteristika předmětu:

Lineární transformace branových proměnných u mnohobranů (lineárních i nelineárních), transformační funkční bloky, afinory, permutační mnohobrany, mutátory, mnohobranové řízené zdroje. Prvky vyšších řádů, memristory, memkapacitory. Translineární princip, translineární obvody, použití. Transimitanční zesilovače, transimitance, princip, použití. Obvody v proudovém režimu, rozdíl mezi napěťovým a proudovým režimem, přidružená transformace, proudový operační zesilovač (COA), zesilovač s proudovou zpětnou vazbou (CFA), konvejory. Spínané kapacitory, princip, použití. Spínané proudy, princip, použití. Zdroje typu PTAT, band-gap referenční zdroje v napěťovém a proudovém modu. Nelineární dynamické systémy, chaotické jevy v elektronice, Chuův oscilátor. Neuronové sítě.

obrázek_mopi2

Karta předmětu MOPI v PDF.