Moderní technologie elektronických obvodů a systémů (MMTE)

  • Volitelný oborový předmět
  • 6 kreditů


Charakteristika předmětu:

Předmět se zabývá popisem moderních mikroelektronických technologií a jimi realizovaných součástek, obvodů a systémů. Zvláštní postavení zde zaujímá pouzdření, jež bezprostředně souvisí s integrací polovodičových čipů. Jsou popsány základní technologie pro výrobu součástek, obvodů a funkčních bloků, jež jsou používány pro konstrukci moderních elektronických systémů v souvislosti s návrhem, konstrukcí a výrobou. Lze tak získat přehled o principech a podstatě jednotlivých součástek, a také o jejich použití, včetně základních integračních principů. Podstatou moderních elektronických systémů jsou jak samotné součástky, tak procesní technologie používané propojování a pouzdření. Látka je pojata z manažerského pohledu, tudíž souvisí se znalostmi pro dosažení jakosti a spolehlivosti, vč. ekologie.

obrázek_mmte1


Zaměření:

Základním cílem je získání znalostí pro rozhodování o návrhu, výrobě a konstrukci moderních elektronických obvodů a systémů, jež velmi úzce souvisí s technologickou integrací. Proto je tato látka zaměřená na výuku moderního hardware určena pro všechny elektrotechnické inženýry bez rozdílu, jaké je jejich zaměření či specializace.

obrázek_mmte2


Cvičení:

Jsou popsány a v laboratořích demonstrativně ukázány dílčí technologické procesy, jež jsou dnes aplikovány pro moderní mikroelektroniku, včetně bezolovnatého pájení. Každý provádí návrh vlastního integrovaného obvodu na principu povrchové montáže. Praktické ověření procesu vytváření tlustovrstvových pasivních sítí, kontaktování polovodičových čipů a moderních způsobů pouzdření včetně pájení.

Karta předmětu MMTE v PDF.