Modelování a simulace v mikroelektronice (MMSI)

  • Povinný předmět
  • 6 kreditů


Charakteristika předmětu:

Modelování a analýza elektronických obvodů a mikroelektronických struktur. Analyzační a simulační programy SNAP a OrCadPSpice. Význam a použití různých typů analýz. Individuální projekty.


Zaměření:

Předmět je zaměřen především na pokročilé způsoby modelování analogových, digitálních a smíšených obvodů s využitím pokročilých typů analýz. Simulace chování elektronických obvodů je jednou ze základních úloh počítačové analýzy. Proces počítačového modelování chování elektronického obvodu, nebo součástky zefektivňuje proces jejich návrhu a případné realizace. Ověření výstupních parametrů při různých provozních podmínkách snižuje náklady na testování a poskytuje kvalitní přehled o vlastnostech zkoumaného zapojení. Přesnost výsledků simulací závisí především na kvalitě popisu elektronického obvodu pomocí modelů použitých součástek.

obrázek_mmsi


Cvičení:

Základy práce s jednotlivými nástroji programového balíku Cadence OrCAD, tvorba modelů analogových i digitálních součástek, vytváření schémat a nastavení parametrů analýzy, pokročilé analýzy, behaviorální modelování, optimalizace a nejčastější příčiny chyb při simulaci. Vytvoření projektu simulujícího chování zákaznické souřástky.

Karta předmětu MMSI v PDF.