Mikroelektronické prvky a struktury (MMPR)

  • Povinný předmět
  • 5 kreditů


Charakteristika předmětu:

Předmět Mikroelektronické prvky a struktury (MMPR) ukazuje souvislosti a vztahy mezi vlastnostmi výchozího polovodičového materiálu, geometrií a topologií polovodičové struktury a elektrickými vlastnostmi polovodičové součástky, prvky jejího ekvivalentního obvodu a parametry jejího matematického modelu. Stručně řečeno: od pohybu elektronů a děr k vlastnostem polovodičové struktury.

obrázek_mmpr1


Zaměření:

Předmět Mikroelektronické prvky a struktury rozšiřuje a prohlubuje poznatky o polovodičových součástkách na úroveň, která odpovídá magisterskému stupni studia specializace Mikroelektronika. Výklad fyzikálních principů součástek je v bakalářském stupni roztříštěn do různých předmětů, proto se snažíme o systematický výklad a látku probíranou dříve v podstatné míře rozšiřujeme. Stručná osnova předmětu: přehled fyziky polovodičů, přechod pn, přechod kov-polovodič, heteropřechody a supermřížky, diody, bipolární tranzistory s homogenními a heterogenními přechody, struktura MIS, tranzistory MOSFET, struktury CMOS, moderní struktury tranzistorů řízených polem (FinFET, DGMOS, SOI, HEMT aj.), nové fyzikální jevy a související struktury (kvantové struktury, spintronika, uhlíkové nanotrubice apod.)

obrázek_mmpr2


Cvičení:

V počítačovém cvičení se řeší úlohy dvojího typu: (1) Určení fyzikálních parametrů struktury používaných v matematickém modelu součástky z charakteristik součástky, např. z V-A nebo C-U charakteristik nebo z teplotních, resp. frekvenčních závislostí. (2) Simulace jednoduchých elektronických obvodů a sledování vlivu parametrů součástky na vlastnosti obvodu.

Karta předmětu MMPR v PDF.