Microelectronics in English (MMEN)

  • Garant: Prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc.
  • Rozsah: 26P
  • Volitelný předmět
  • 5 kreditů


Zaměření:

Předmět je orientován na správnou anglickou terminologii v elektronice a v související matematice. Zabývá se i terminologií v běžném univerzitním, konferenčním a firemním životě. Jsou probírány i vybrané gramatické zvláštnosti v odborném jazyce a nejčastější chyby českých studentů, tzv. „Czenglish“. Je určen pro studenty středně pokročilé v angličtině se základními znalostmi anglické gramatiky a elektroniky. Vychází z dlouholetých zkušeností se studijními pobyty našich studentů v Anglii a z dlouholeté přednáškové činnosti na školách a konferencích v zahraničí.

obrázek_mmen1


Obsah předmětu:

Basic university and company terminology. Basic mathematical expressions. Basic electricity - quantities, laws, units, circuits, and fields. Electronic devices. Analog circuits. Digital circuits. Microprocessors. Semiconductor memories. Microelectronics technology. Selected grammar problems, ‘Czenglish‘.

obrázek_mmen2

Karta předmětu MMEN v PDF.