Konstrukce a technologie elektronických zařízení (MKTE)

  • Garant: Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.
  • Rozsah: 26P – 26Cp
  • Volitelný oborový předmět
  • 5 kreditů


Charakteristika předmětu:

Moderní zásady elektrické a mechanické konstrukce elektronických přístrojů a zařízení s orientací na automatické návrhové systémy s respektováním rizikových faktorů jak ve fázi návrhu, výroby i provozu.


Zaměření:

Předmět je zaměřen na pokročilé požadavky na elektronická zařízení a přístroje. Představuje rozšířený pohled na výběr součástek a aplikační doporučení - diskrétní prvky, operační zesilovače, komparátory, elektronické spínače, A/D a D/A převodníky, vzorkovače s pamětí, číslicové obvody, mikroprocesory. Student se naučí odhalovat řadu problémů, které vznikají při vývoji nových přístrojů a to jak v části elektrické, tak i v oblasti mechanické konstrukce a přístrojového designu, včetně otázek spolehlivosti elektronických přístrojů a technické diagnostiky. Tento přístup tak umožňuje předvídání možných rizikových stavů zařízení a jejich předcházení, jak v procesu výroby, tak i v provozu. Výsledným efektem je pak získání konkrétních aplikačních poznatků z konstrukce elektronických přístrojů, které lze jinak získat pouze delší praxí ve vývoji.

obrázek_mkte


Cvičení:

Počítačová cvičení jsou zaměřena na práci se simulačními programy pro návrh a analýzu elektronických systémů. Tato cvičení zahrnují jednak práci s demonstračními úlohami a jednak práci na samostatných projektech.

Karta předmětu MKTE v PDF.