Digitální integrované obvody (MDIS)

  • Povinný předmět
  • 5 kreditů


Charakteristika předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty magisterského studia se zapojením a funkcí základních skupin digitálních integrovaných obvodů. Během výuky jsou probírány kombinační, sekvenční a programovatelné číslicové systémy.


Zaměření:

Předmět je zaměřen na pochopení problematiky digitální techniky, a to zejména do oblastí jako je přenos, tvarování a zpožďování impulzních signálů, elektronické spínače, základní řada číslicových obvodů (TTL, CMOS), kombinační a sekvenční logické obvody, programovatelné číslicové obvody (CPLD, FPGA), realizace a ověření funkce logických obvodů v CPLD, simulace v návrhovém prostření XILINX ISE (hazardní stavy, zpoždění signálu).

obrázek_mdis


Cvičení:

Během cvičení si studenti osvojí dovednosti s prací v elektrotechnické laboratoři, měření digitálních signálů a práci ve vývojovém prostředí XILINX ISE. Realizují zapojení základních logických obvodů na přípravcích s obvody CPLD a FPGA a otestují jejich funkci.

Karta předmětu MDIS v PDF.