Analogové integrované obvody (MAIO)

  • Garant: Doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
  • Rozsah: 26P - 26L
  • Povinný předmět
  • 5 kreditů


Charakteristika předmětu:

Seznámit studenty důkladně se současným stavem a perspektivami analogových integrovaných obvodů v bipolárních i unipolárních technologiích. Vysvětlit základní obvodové principy, které lze univerzálně aplikovat na jakkoli složitý systém. Výuka je vedena částečně odborníkem ze společnosti ON Semiconductor. Výuka je tedy zaměřena i s ohledem na skutečné potřeby společností zabývajících se návrhem integrovaných obvodů.


Zaměření:

Cílem předmětu je seznámit studenty magisterského studia s analogovými integrovanými obvody a systémy, jejich návrhem, simulací a použitím v praxi. Studenti si například osvojí látku v těchto oblastech:

  • proudová zrcadla,
  • diferenční zesilovače,
  • referenční obvody,
  • operační zesilovače a jejich použití a další.

obrázek_maio


Cvičení:

Během cvičení si studenti osvojí dovednosti s prací v návrhové laboratoři ON Semiconductor. Pomocí simulačního programu pSpice provádějí návrh a simulace zadaných integrovaných obvodů, které předtím navrhli a spočítali jejich důležité parametry. Vše je zaměřeno na praktické aplikace s jasným výstupem v běžném použití.

Karta předmětu MAIO v PDF.