Navrhování a konstrukce elektronických zařízení (BNKP)

  • Garant: Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.
  • Rozsah: 26P – 13Cz – 13Cp
  • Volitelný oborový předmět
  • 5 kreditů


Charakteristika předmětu:

Seznámení s postupem a s praktickými zásadami konstrukce elektronických přístrojů a zařízení jak po stránce elektrické, tak i mechanické - v podmínkách průmyslového podniku.


Zaměření:

Návrh a konstrukce elektronických přístrojů a jejich zavádění do výroby. Využívání právních a technických norem a vytváření podkladů pro jejich tvorbu. Elektromagnetická kompatibilita. Elektrická konstrukce, výběr součástek, aplikační zásady, obvodové řešení, problémy parazitních vazeb a přenosů, praktická doporučení pro elektrickou konstrukci. Mechanická konstrukce, design přístroje, návrh plošných spojů, chlazení. Spolehlivost elektronických přístrojů. Technická diagnostika. Bezpečnostní požadavky na konstrukci přístrojů.

V rámci cvičení se, formou dílčích projektů studenti seznámí s problematikou řešení vybraných funkčních bloků přístrojů, jako jsou např. napájecí zdroje a chladicí systémy.

obrázek_bnkp


Cvičení:

Počítačová cvičení jsou orientována především na analýzu parametrů jak analogových tak i digitálních obvodů, které je třeba při návrhu elektronických zařízení respektovat. K tomuto účelu je převážně využíván simulační program NI Multisim 10.1. National Instruments.

Karta předmětu BNKP v PDF.