Mikroelektronika a technologie součástek (BMTS)

  • Povinný předmět
  • 6 kreditů


Charakteristika předmětu:

Předmět se zabývá základními principy návrhu, konstrukce a výroby elektronických součástek, obvodů a systémů v širším slova smyslu, tak aby absolvent získal přehled nejen o principech a podstatě jednotlivých součástek, ale i o jejich použití včetně integračních principů. Obsahem je popis návrhu a výroby součástek, technologických postupů včetně pouzdření a propojování. Výuka je zaměřena na procesy pro elektronické výroby (konstrukční návrh, depozice tlustých a tenkých vrstev, bezolovnaté pájení, osazování součástek), a to vše v kontextu na tržní prostředí, tedy včetně základních aspektů jakosti a ekologie. Celá látka je zakomponována do rámce pochopení základních manažerských principů organizace vývoje a výroby ve spojení s požadavky průmyslu a trhu. Proto je zastřešena nezbytnými znalostmi pro dosažení jakosti a spolehlivost včetně ekologie.

obrázek_bmts1


Zaměření:

Jedním ze základních cílů je pochopení změn v přístupu k návrhu, výrobě, používání i opravám moderních elektronických obvodů a systémů, jež je založeno na novém pojetí technologické integrace. Proto je tato látka zaměřená na seznámení se s moderním hardware elektronických obvodů a systémů určena pro široký okruh elektrotechnických odborníků bez rozdílu jaké je jejich zaměření či specializace.

obrázek_bmts2


Cvičení:

Vytvoření vlastního schéma funkčního elektronického obvodu, topologický návrh a výpočet tlustovrstvového hybridního integrovaného obvodu s holými čipy (COB) na keramickém substrátu – dílčí etapy realizace. Ekologický návrh – analýza výrobku (varná konvice, počítačová myš) a hodnocení nebezpečných materiálů.

Karta předmětu BMTS v PDF.