Digitální obvody a mikroprocesory (BDOM)

  • Povinný předmět
  • 7 kreditů


Charakteristika předmětu:

Seznámit studenty se základními digitálními obvody, jejich logickými funkcemi a aplikacemi, návrhem digitálních obvodů a systémů, s principy mikroprocesorů a mikrokontrolérů, základy tvorby softwarového vybavení a návrhu mikroprocesorových systémů.


Zaměření:

Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského studia s číslicovými obvody a systémy, jejich návrhem, simulací a použitím v digitální technice. Studenti si například osvojí látku v těchto oblastech:

  • kódové soustavy pro digitální obvody,
  • logické funkce a jejich realizace, minimalizace,
  • použití programovatelných logických obvodů CPLD a jejich praktické aplikace,
  • základy tvorby softwarového vybavení pro mikrokontroléry,
  • programování mikrokontrolérů, jazyk symbolických adres, systémy přerušení.

obrázek_bdom


Cvičení:

Během cvičení si studenti osvojí dovednosti s prací v elektrotechnické laboratoři a měření digitálních signálů. Součástí cvičení je práce s mikrokontroléry PIC a CPLD obvody Xilinx, pomoci kterých se realizují základní zapojení logických obvodů.

Karta předmětu BDOM v PDF.