Dokumenty


Pokyny pro vypracování semestrálního projektu BB2M a KB2M

Vyhláška k předmětu „Semestrální projekt 2“ (BB2M, KB2M)


Pokyny pro vypracování semestrálního projektu MM1M a LM1M

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 1 (MM1M, LM1M)


Informace k přijímacímu řízení do bakalářského studia na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení


Doporučení k vypracování absolventské práce obhajované na Ústavu mikroelektroniky FEKT VUT v Brně

a) Dokument, který Vám poradí, co má být na prvních čtyřech nečíslovaných stranách absolventské práce, shrne, jak má být tato práce členěna a co má být na deskách papírové verze práce.
b) Dokument, který Vám pomůže ve vytvoření "jádra" práce, tedy obsahu, vlastního textu práce, závěru a odkazů na literaturu. Předdefinované styly můžete využít pro vytvoření šablony Vaší práce.


Doporučení k přípravě na obhajobu absolventských prací a semestrálních projektů

"Doporučení k přípravě na obhajobu absolventských prací a semestrálních projektů"