Lidé a učebny

Telefonní předvolba: Pevná linka 54114-, T-Mobile 60407-, O2 72681-

   JMÉNO DVEŘE KLAPKA E-MAIL

Vedoucí ústavu

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. N6.18 6102 haze@feec.vutbr.cz

Zástupce vedoucího ústavu

doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. N6.27 6133 fujcik@feec.vutbr.cz

Poradce pro VaV

doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. N6.21 6195 hubalek@feec.vutbr.cz

Poradce pro výuku

doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. N6.19 6120 steffan@feec.vutbr.cz

Tajemník ústavu

doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. N6.19 6120 steffan@feec.vutbr.cz

Sekretářka ústavu

Petra Procházková, DiS. N6.17 6159 prochazkovap@feec.vutbr.cz

Profesoři

prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. N6.28 6176 biolek@feec.vutbr.cz
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. N6.20 6104 bousek@feec.vutbr.cz
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. N6.23 6103 musil@feec.vutbr.cz
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. N6.28 6161 vrbar@feec.vutbr.cz

Docenti

doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D. N6.25 6196 drbohla@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. N6.27 6133 fujcik@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. N6.18 6102 haze@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. N6.21 6195 hubalek@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. N6.30 6173 kadlecja@feec.vutbr.cz
doc. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. N6.29 6128 khateb@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D. N6.22 6193 kuchtar@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Pavel Legát, CSc. N4.27 6157 legat@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. N5.21 6135 novotnyr@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. N6.37 6158 szend@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. N6.26 6151 sandera@feec.vutbr.cz
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. N6.19 6120 steffan@feec.vutbr.cz
doc. Ing. František Urban, CSc. N1.18 6303 urban@feec.vutbr.cz

Odborní asistenti

Ing. Martin Adámek, Ph.D. N6.25 6136 adamek@feec.vutbr.cz
Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. N6.36 6101 kledrowetz@feec.vutbr.cz
Ing. Michal Pavlík, Ph.D. N6.36 6167 pavlik@feec.vutbr.cz
Ing. Jan Prášek, Ph.D. N6.21 6175 prasek@feec.vutbr.cz
Ing. Roman Prokop, Ph.D. N6.27 6350 prokop@feec.vutbr.cz
Ing. Michal Řezníček N6.37 6095 reznicek@feec.vutbr.cz
Ing. Ondřej Sajdl, Ph.D. N6.31 6181 sajdl@feec.vutbr.cz
Ing. Martin Šťáva, Ph.D. N5.16 6318 stavam1@feec.vutbr.cz

Asistenti

Ing. Ondřej Čožík N5.19 6165 xcozik00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Edita Hejátková N6.26 6172 hejatka@feec.vutbr.cz

Vědecký pracovník

Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. N4.32 9615 zdenka.fohlerova@ceitec.vutbr.cz
Ing. Nabhan Khatib, Ph.D. khatib@feec.vutbr.cz
Ing. Lukáš Nejdl, Ph.D. lukas.nejdl@ceitec.vutbr.cz
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. 9458 Lukas.Richtera@ceitec.vutbr.cz
Stella Vallejos Vargas, Dr. N6.29 vargas@feec.vutbr.cz
Ing. Jaromír Žák, Ph.D. N4.28 6288 zakja@feec.vutbr.cz

Technicko hospodářští pracovníci

doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. N4.28 adamvoj@feec.vutbr.cz
Ing. Marek Bohrn, Ph.D. N6.24 6166 xbohrn00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Martin Buršík, Ph.D. N6.37 bursik@feec.vutbr.cz
Mgr. Jana Helena Církvová N4.32 6194 cirkvova@feec.vutbr.cz
Ing. Ondřej Čožík N5.19 6165 xcozik00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Vojtěch Dvořák N5.16 6318 xdvora99@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Imrich Gablech N5.20 6369 imrich.gablech@ceitec.vutbr.cz
Ing. Radim Hrdý, Ph.D. N4.32 6092 hrdy@feec.vutbr.cz
Bc. Daniel Janík N2.16
Ing. Jaroslav Jankovský N6.37 6095 j.jankovsky@seznam.cz
PhDr. Jarmila Jurášová N6.28 6105 jurasova@feec.vutbr.cz
doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D. pavel.kopel@ceitec.vutbr.cz
Ing. Petr Kosina, Ph.D. N4.33 6392 kosina@feec.vutbr.cz
Ing. Vladimír Levek N5.19 6368 levek@feec.vutbr.cz
Ing. Ladislav Macháň N5.19 6180 machan@feec.vutbr.cz
Mgr. Eva Martinocvá, Ph.D. S1.22 9637 martincova@feec.vutbr.cz
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. N1.17 mikel@feec.vutbr.cz
Ing. Barbora Mojrová N6.31 6375 xmojro00@stud.feec.vutbr.cz
Bc. David Nejezchleb N6.24 6118 nejez@feec.vutbr.cz
Ing. Pavel Neužil, Dr. pavel.neuzil@gmail.com
Ing. Alexandr Otáhal N0.63 6095 xotaha00@stud.feec.vutbr.cz
Jelena Pejovic N4.32 6183 jelena.pejovic@ceitec.vutbr.cz
Ing. Jan Pekárek, Ph.D. N6.27 6192 pekarek@feec.vutbr.cz
Ing. Evelína Polievková N5.20 6369 Evelina.Polievkova@ceitec.vutbr.cz
Ing. Marián Pristach N5.16 6318 xprist00@stud.feec.vutbr.cz
MUDr. Lucie Rajská
Ing. Vojtěch Svatoš N0.66 6092 vojtech.svatos@ceitec.vutbr.cz
Dr.techn. Ing. Helena Šimůnková N4.32 6375 simunkova@feec.vutbr.cz

Doktorandi

Ing. Jaromír Ambrož N0.66 6147 xambro09@stud.feec.vutbr.cz
Salma Bay Abo Dabbous 6134 xbayab00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Ondřej Čožík N5.19 6165 xcozik00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Vojtěch Dvořák N5.16 6318 xdvora99@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Pavel Hejlek xhejle01@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Jiří Hofman xhofma02@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Milan Holík N1.17 6139 xholik02@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Ondřej Chmela N4.28 6288 xchmel05@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Michal Kerndl xkernd00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Stanislav Krátký xkratk01@stud.feec.vutbr.cz
Mgr. Zdeňka Kuchtová 6396 xkucht06@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Hana Kynclová N0.66 6092 xkyncl02@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Radek Lang xlangr05@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Vladimír Levek N5.19 6368 levek@feec.vutbr.cz
Ing. Milan Matějka xmatej28@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Barbora Mojrová N6.31 6375 xmojro00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Michal Nicák N6.31 xnicak00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Václav Novotný xnovot11@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Alexandr Otáhal N0.63 6095 xotaha00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Kateřina Přikrylová N4.28 xprikr26@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Karel Ptáček xptace03@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Jiří Pulec N4.33 6392 xpulec01@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Zdeněk Pytlíček N4.28 6288 xpytli02@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Bc. Pavel Řihák xrihak02@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Jiří Sedláček N4.28 6288 xsedla44@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Josef Skácel N6.31 6106 xskace09@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Jakub Somer N6.32 6192 xsomer00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Vladimír Šulc xsulcv00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Radek Vala xvalar00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Jan Valíček N1.17 6139 xvalic06@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Tomáš Vejmola N6.31 6375 xvejmo00@stud.feec.vutbr.cz
Ing. David Veverka N6.32 6134 xvever05@stud.feec.vutbr.cz
Ing. Laila Znbill xznbil01@stud.feec.vutbr.cz

Učebny

   Název Dveře Klapka
   Laboratoř analogových obvodů a mikroelektroniky 5.24 6377
   Laboratoř digitálních obvodů 5.25 6314
   Laboratoř elektronických součástek 1.25 6089
   Laboratoř chemická - LabSensNano 0.65 6093
   Laboratoř konstrukce přístrojů 5.22 6375
   Laboratoř mikroelektronických technologií 0.64 6094
   Laboratoř mikrosenzorů a mikrosystémů 5.20 6369
   Laboratoř návrhu integrovaných obvodů 5.16 6318
   Laboratoř pouzdření a propojování 0.63 6095
   Laboratoř biosenzorů - LabSensNano 0.66 6092
   Laboratoř vakuové techniky 0.67 6090
   Laboratoř výzkumu a vývoje 5.19 6368
   Návrhová laboratoř ON Semiconductor 5.18 6367
   Učebna PC 1.23 6119
   Zasedací místnost 6.38 6302