Historie a současnost


Historie Ústavu mikroelektroniky

Tehdy ještě Katedra mikroelektroniky vznikla v roce 1980 se sídlem na Antonínské ulici v Brně, kde v současnosti sídlí rektorát VUT. U jejího založení stáli i současní členové profesorského sboru Prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc., Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., a Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. V prvopočátku byl kladen důraz na výuku součástek a návrh elektronických zařízení. Postupem času, tak jak se oblast mikroelektroniky vyvíjela a rozšiřovaly se aplikační možnosti, zvětšoval se sbor učitelů a také náplň výuky a výzkumu. Postupně se tak začala řešit problematika mikrokontrolérů, optoelektroniky, senzorů a od roku 2000 i návrhu integrovaných obvodů.


Současnost na Ústavu mikroelektroniky

V současné době zajišťuje Ústav mikroelektroniky výuku několika desítek předmětů ve všech formách studia. Mezi nejvýznamnější předměty patří Elektronické součástky, Analogové obvody, Digitální obvody a mikroprocesory, Návrh integrovaných analogových resp. digitálních obvodů, Modelování a simulace a další. Tato výuka je vedena zkušeným profesorským sborem, který je vhodně doplněn o mladé odborné asistenty a studenty v postgraduální formě studia.

Na našem ústavu aktuálně působí 4 profesoři, 11 docentů, 8 odborných asistentů a několik technických pracovníků. Dále u nás studuje 46 studentů v doktorském programu Mikroelektronika a technologie.

nová budova UMEL

V roce 2010, kdy ústav slaví 30 let od svého založení, se po dlouholetém úsilí přestěhoval ze zastaralého areálu na Údolní ulici do špičkové moderní budovy na adresu Technická 10, která je součástí nově budovaného kampusu VUT. Získal tak důstojné prostory umožňující realizovat kvalitní výuku na špičkových přístrojích, stejně jako pracovat na vědecko-výzkumných projektech.

Z hlediska výzkumu se zaměřujeme na návrh, vývoj a testování integrovaných obvodů. Pro návrh integrovaných obvodů je k dispozici zcela nová moderní návrhová laboratoř s vývojovým prostředím Cadence, sponzorovaná firmou ON Semiconductor, která je jedním z hlavních partnerů ústavu. Firma ON Semiconductor nejen podporuje návrhové aktivity, ale spolupracuje i při zadávání diplomových prací, pořádá odborné semináře a podporuje nadějné studenty mikroelektroniky. Navržené integrované obvody jsou realizovány v rámci programu EUROPRACTICE v evropském interuniverzitním mikroelektronickém centru IMEC Leuven v Belgii.

bondingnano

K dalším velmi progresivním výzkumným oblastem u nás patří problematika senzoriky a zpracování senzorických signálů, návrh a realizace různých přístrojů a zařízení pro senzorické aplikace, vestavná (embedded) zařízení programování mikrokontrolérů, montážní technologie a pouzdření, nanotechnologie, optoelektronika, ale i zpracování a bezdrátový přenos dat. Více se dozvíte v sekci Výzkum.