NANOTEAM - KA02 Semináře

Název seminářePřednášejícíDatum konáníSk./Místo konání*
Metody pro mikroskopickou manipulaci s nanokonstrukty Zbyněk Heger 28.02.2014 MDU
Přehled nejnovějšího uplatnění spektroskopických metod pro studium interakcí nanočástic s NK Lukáš Nejdl 07.03.2014 MDU
Metody pro studium interakce virových proteinů s peptidy a proteiny Petr Michálek 14.03.2014 MDU
Využití slepičích protilátek proti sarkosinu Dagmar Uhlířová 21.03.2014 MDU
Functional traits of tropical trees Anna Vildomcová 03.10.2014 MDU
Aplikace fluorescenčních a magnetických nanočástic v in vivo zobrazování Iva Blažková 16.05.2014 MDU
Cílený transport léčiv pomocí pokročilých nanotechnologií Zbyněk Heger 23.05.2014 MDU
Světová den vědy pro mír a rozvoj - Modelové organismy Petr Michálek 10.11.2014 MDU
Gold-amalgam microelectrodes array for ultrasensitive protein detection Radim Hrdý 28.11.2014 VUT
Estimating the quality of thin aluminium layers through their anodizing behavior Jakub Kolář 19.12.2014 VUT
Studium nanoporézních membrán pro senzorické aplikace Hana Kynclová 24.10.2014 VUT
Senzor plynů založený na MEMS jazýčkovém rezonátoru Imrich Gablech 24.10.2014 VUT
Nové technologické postupy pro integrovanou organickou elektroniku Ondřej Chmela 24.10.2014 VUT
Internship stay BOKU, Vienna Jelena Pejovic 24.10.2014 VUT
Iontově-selektivní membrána s antimikrobiálním účinkem Evelína Polievková 24.10.2014 VUT
Nanostructured semiconductor gas sensors Zděněk Pytlíček 24.10.2014 VUT
Systém pro detekci dehydratace Jiří Sedláček 24.10.2014 VUT
Prezentace výzkumné práce na Ph.D. studiu Jan Slavík 24.10.2014 VUT
Transfekce a charakterizace membránových konstruktů Ondřej Svoboda 24.10.2014 VUT
Topologie Charge Push Thorough obvodů Jaromír Žák 24.10.2014 VUT
Sylica Workshop - Novel TiO2 nanolayers for photocatalytic applications Jana Drbohlavová 16.10.2014 VUT
The use of gold nanoparticles in imaging and targeted drug delivery Simona Dostálová 31.07.2015 MDU
Přehled využití MALDI-TOF MS a MALDI MSI Roman Guráň 17.07.2015 MDU
Nanopórové sekvenování - výhody, nevýhody a limitace systémů Jiří Kudr 12.06.2015 MDU
A colorimetric and fluorescent probe for detecting intracellular GSH Ondřej Zítka 04.12.2015 MDU
Electrochemical detection of lung cancer specific microRNAs using 3D DNA origami nanostructures Ondřej Zítka 20.11.2015 MDU
Ultrafiltration with size-exclusion liquid chromatography for high yield isolation of extracellular vesicles preserving intact biophysical and functional properties Ondřej Zítka 06.11.2015 MDU
Statistické zpracování experimentálních dat Lukáš Richtera 22.05.2015 MDU
Graphene based supercapacitors Rajneesh Mohan 25.09.2015 VUT
Impedance characterization of tantalum pentoxide-based nanotube arrays using bias potential, discussion on conduction mechanism in that material supported by the I/V characterization study Helena Šimůnková 09.10.2015 VUT
Effect of the aluminium surface morphology on the barrier type anodic film growth Jakub Kolář 16.10.2015 VUT
Sensors for VOCs detection Jana Drbohlavová 04.12.2015 VUT
Laboratoř biomarkerů a průtokových technik Ondřej Zítka 15.04.2016 MDU
Apoferritin as a natural and easy-to-target and easy to use nanocarrier Simona Dostálová 22.07.2016 MDU
HPLC-ESI-QTOF MS analýza SAH a SAM z extraktů PC3 buněčné linie nádoru prostaty Roman Guráň 27.05.2016 MDU
Vývoj elektrochemických metod využívajících nanotechnologie pro environmentální mobilní detekční systémy Jiří Kudr 29.07.2016 MDU
Advanced materials for viral diagnostics (Pokročilé materiály pro virovou diagnostiku) Petr Michálek 22.07.2016 MDU
Studying of QDs Fluorescence Quenching effect caused by covalent conjugation with bovine serum albumin Jelena Pejovic Simeunovic 06.10.2016 VUT
Nanostructured gold electrodes for sensing application Hana Kynclová 13.07.2016 VUT
Nanostructured Semiconductor Gas Sensors Zdeněk Pytlíček 13.07.2016 VUT
TiN microelectrode chamber coating for improving cardiac cell adhesion and electrical characterization Ondřej Svoboda 13.10.2016 VUT
Pekarek: Internship report from Wienna Jan Pekárek 22.06.2016 VUT
Nanočástice platinových kovů a jejich využití v nanomedicíně Hana Buchtelová 10.02.2017 MDU
Sloučeniny nanouhlíkatých materiálů a kovových nanočástic a jejich vliv na patogenní mikroorganismy Zuzana Bytešníková 10.03.2017 MDU
Molecularly imprinted polymers from natural receptors to synthetic receptors Tereza Vaněčková 28.04.2017 MDU
Specific targeting of nanocarriers for theranostics Simona Dostálová 12.05.2017 MDU
Transport nanočástic rostlinou Olga Kryštofová 08.09.2017 MDU
Gecko mimicking surfaces Jan Pekárek 12.05.2017 VUT
Novel Sensitive Materials Utilization For Advanced Chemical Sensors and Biosensors Ondřej Chmela 22.09.2017 VUT
Silanization of WO3 NWs with APTES chemical vapour depositon Stella Vargas 06.10.2017 VUT
T-Cell Zdenka Fohlerová 20.10.2017 VUT
T-Cell and Bolometr Vojtěch Svatoš 10.11.2017 VUT
EC Microelectrodes Radim Hrdý 24.11.2017 VUT
New Technique On a Chip For Rapid Detection Of Biological Material Jelena Pejovic 01.12.2017 VUT
The development of the immuno-diagnostic procedure for detecting Epstein-Barr Virus (EBV) Lada Šmídová 08.06.2018 MDU
Detection of exosomal proteins using magnetic particles Jiří Pospíšil 16.02.2018 MDU
HPLC-ESI-QqTOF MS Zuzana Lacková 16.02.2018 MDU
*Adresa místa konání:
VUT: VUT, Technická 10, místnost 5.17
MDU: Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, MENDELU


Zvané přednášky - domácí
Zvané přednášky - zahraniční
Nano-den
Školení – praktická cvičení I
Školení - Přednášky I.
Školení - Přednášky II.
CONFERENCE ABOUT TECHNOLOGIES IN CEITEC
Školení - praktická cvičení II
Semináře
Konference
Vědecké diskuse