Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.3/.00/09.0224

Řešitelská pracoviště:

Vysoké Učení Technické Brno      Mendelova Univerzita v Brně

Název projektu:

Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM)

Trvání projektu:

01. 01. 2011 - 31. 12. 2013

Stručný popis:

Projekt je zaměřen na vzdělávání budoucích pracovníků výzkumu a vývoje Ústavem mikroelektroniky ve spoluprácí s dalšími ústavy VUT a jedním partnerem. Výuka je nejen pro studenty, ale i pro zájemce o moderní mikro- a nanotechnologie. Přístup a skladba kurzů je vysoce multidisciplinarní.

Související projekty:

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání budoucích pracovníků výzkumu a vývoje Ústavem mikroelektroniky ve spolupráci s dalšími ústavy VUT a jedním partnerem.

Bude vytvořen tým ze zkušených vědeckých pracovníků pro kvalitní vzdělávání, který zajistí výchovu nových vědecko-pedagogických pracovníků z řad studentů a dalších zájemců o moderní mikro- a nanotechnologie. Přístup a skladba kurzů bude vysoce multidisciplinární, což nemá v ČR obdoby. Kurzy budou zaměřeny na vědecko-výzkumnou činnost hlavně v oblasti aplikování mikro- a nanotechnologií v elektronice, tedy konstrukce integrovaných součástek a systémů.

Paralerní aktivitou bude budování vědeckých týmů ze školených pracovníků pro projekty OP VaVpl nazvané CEITEC a SIX, kde se očekává velká poptávka odborníků v této oblasti. Z tohoto důvodu je počátek projektu nastaven tak, aby končil v době, kdy se předpokládá dokončování infrastruktury těchto projektů OP VaVpl.

Rychlé odkazy

Kontakty a adresy

Stručný obsah projektu

Schéma školení

Cíle projektu

Popis projektu

Proběhlé akce

Plakáty a informace o konferencích

Medializace

Plakát NANOTEAMU

Nanomateriály ve zdravotnictví (ČT24)

Aktuality

Seminář: The development of the immuno-diagnostic procedure for detecting Epstein-Barr Virus

Kdy: 8.6.2018, Přednášející: Lada Šmídová; Kde: Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, MENDELU

Zvané přednášky - domácí
Zvané přednášky - zahraniční
Nano-den
Školení – praktická cvičení I
Školení - Přednášky I.
Školení - Přednášky II.
CONFERENCE ABOUT TECHNOLOGIES IN CEITEC
Školení - praktická cvičení II
Semináře
Konference
Vědecké diskuse