Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.3/.00/09.0224

Řešitelská pracoviště:

Vysoké Učení Technické Brno      Mendelova Univerzita v Brně

Název projektu:

Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM)

Trvání projektu:

01. 01. 2011 - 31. 12. 2013

Stručný popis:

Projekt je zaměřen na vzdělávání budoucích pracovníků výzkumu a vývoje Ústavem mikroelektroniky ve spoluprácí s dalšími ústavy VUT a jedním partnerem. Výuka je nejen pro studenty, ale i pro zájemce o moderní mikro- a nanotechnologie. Přístup a skladba kurzů je vysoce multidisciplinarní.

Související projekty:

Cíle projektu

V projektu chceme maximálně podpořit získávání nových perspektivních vědců pro obory v oblasti mikro- a nanotechnologií uspořádáním workshopu, prostřednictvím novin, rádia či televize a cílenými přednáškami na různých vědeckých institucích. Budou osloveni studenti doktorského studia, postdoktorští pracovníci i zkušení vědečtí pracovníci jako potenciální zájemci o vědeckou práci v oblastech těchto pokročilých technologií.

Cílem projektu pak bude vyškolit je pro vysoce odbornou práci v těchto pokročilých technologiích na špičkovou úroveň za pomocí expertů z VUT, MZLU a dalších institucí z ČR a ze zahraničí. Na realizaci projektu se budou podílet vědeckou-pedagogičtí pracovníci z následujících ústavů VUT: Ústav mikroelektroniky a Ústav fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a Ústav fyzikální a spotřební chemie Fakulty chemické. A rovněž jedna partnerská instituce, Agronomická fakulta z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, s kterou již v minulosti byla navázána úspěšná spolupráce právě na úrovni aplikací nanosenzorů v biomedicíně a farmacii.

Vedle této činnosti budou formovány týmy odborníku různých specializací pro vědeckou činnost v oblasti těchto technologií pro projekty OP VaVpl "Středoevropský technologický institut (CEITEC)" a "Centrum pro nanoelektroniku a nanosystémy (CENSYS)". Výsledky budou popularizovány nejenom pro zatraktivnění tohoto projektu, ale i k získávání zájmu podniků a firem o výsledky projektu a získání informací o stavu vědy v daných oblastech, převádění výzkumu do praxe a transferu technologií.

Rychlé odkazy

Kontakty a adresy

Stručný obsah projektu

Schéma školení

Cíle projektu

Popis projektu

Proběhlé akce

Plakáty a informace o konferencích

Medializace

Plakát NANOTEAMU

Nanomateriály ve zdravotnictví (ČT24)

Aktuality

Seminář: The development of the immuno-diagnostic procedure for detecting Epstein-Barr Virus

Kdy: 8.6.2018, Přednášející: Lada Šmídová; Kde: Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, MENDELU

Zvané přednášky - domácí
Zvané přednášky - zahraniční
Nano-den
Školení – praktická cvičení I
Školení - Přednášky I.
Školení - Přednášky II.
CONFERENCE ABOUT TECHNOLOGIES IN CEITEC
Školení - praktická cvičení II
Semináře
Konference
Vědecké diskuse