Konatky VUT

Řešitel projektu Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav mikroelektroniky
Technická 3058/10
616 00 Brno
Česká republika
Řešitel projektu doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.

e-mail: hubalek@feec.vutbr.cz
web: html://www.umel.feec.vutbr.cz/labsensnano
tel.: +420 541 146 194
fax.: +420 541 146 298
Manžer projektu odborného programu Jana Luňáčková

e-mail: lunackova@feec.vutbr.cz
tel.: +420 541 146 194

zpět

Kontakty Mendelu

Partner projektu Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta
Zemědělská 1/1665, budova D
613 00 Brno
Spoluřešitel prof. Ing. René Kizek, Ph.D.

e-mail: kizek@sci.muni.cz
tel.: +420 545 133 350
fax.: +420 545 212 044
web: : http://web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/index.php
Technický a administrativní manažer projektu Ing. Hana Švestková

e-mail: hsvestko@sci.muni.cz
tel.: +420 549 49 5276

zpět

Adresa Mendelu

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1/1665
613 00 Brno
Budova D

zpět

Adresa VUT

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav mikroelektroniky


Technická 3058/10
616 00 Brno
Česká republika

zpět

Kontakty VUT

Kontakty Mendelu

Adresa VUT

Adresa Mendelu

Zvané přednášky - domácí
Zvané přednášky - zahraniční
Nano-den
Školení – praktická cvičení I
Školení - Přednášky I.
Školení - Přednášky II.
CONFERENCE ABOUT TECHNOLOGIES IN CEITEC
Školení - praktická cvičení II