Hlavní řešitel

Doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.

Zapojení:
2011 - dosud
Vzdělání a akademická kvalifikace
01.01.1996 - 31.12.1999 FEKT VUT v Brně
PhD studium
09.06.2003 - 09.06.2003 FEKT VUT v Brně
Udělení titulu Ph.D. obhajobou práce s názvem "Chemical Microsensor: Precise Conductivity Measurements using Planar Electrodes"
05.03.2004 - 15.12.2004 VUT v Brně
Doplňující pedagogické studium zakončené obhajobou práce s názvem "Problematika vyučovacích metod v technicky zaměřeném semináři"
19.11.2008 - 19.11.2008 VUT v Brně
Jmenování docentem pro obor Elektrotechnická a elektronická technologie

Přehled zaměstnání
01.01.2000 - 31.12.2000 DEEEA URV Tarragona, Španělsko
Výzkumný pracovník
úvazek 40
01.01.2001 - 31.12.2003 UMEL FEKT VUT v Brně
Technický pracovník
úvazek 8
01.01.2001 - 31.12.2003 DEEEA URV Tarragona Španělsko
Profesor Visitante
úvazek 40
01.01.2003 - 18.11.2008 UMEL FEKT VUT v Brně
Odborný asistent
úvazek 100
19.11.2008 - ... UMEL FEKT VUT v Brně
Docent
úvazek 100

Hlavní řešitel

Spoluřešitel

Technický a administrativní manažer projektu

Manžer projektu odborného programu

Administativní a finanční pracovník

Propagace, web

Sekretářka

Vědecko-pedagogický pracovník

Nově zapojení vědecko-pedagogický pracovník

Zvané přednášky - domácí
Zvané přednášky - zahraniční
Nano-den
Školení – praktická cvičení I
Školení - Přednášky I.
Školení - Přednášky II.
CONFERENCE ABOUT TECHNOLOGIES IN CEITEC
Školení - praktická cvičení II
Semináře
Konference
Vědecké diskuse