Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.3/.00/09.0224

Řešitelská pracoviště:

Vysoké Učení Technické Brno      Mendelova Univerzita v Brně

Název projektu:

Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM)

Trvání projektu:

01. 01. 2011 - 31. 12. 2013

Stručný popis:

Projekt je zaměřen na vzdělávání budoucích pracovníků výzkumu a vývoje Ústavem mikroelektroniky ve spoluprácí s dalšími ústavy VUT a jedním partnerem. Výuka je nejen pro studenty, ale i pro zájemce o moderní mikro- a nanotechnologie. Přístup a skladba kurzů je vysoce multidisciplinarní.

Související projekty:

Nanomedicína

Nanomedicína může být definována jako sledování, opravování, stavba a kontrola na molekulové úrovni biologickým systémem, který je tvořen z nanosoučástek a nanosystémů. Nanotechnologie by mohla hrát v medicíně významnou roli. Lze očekávat dramatický vzestup takových postupů v diagnostice. Významnou skupinu již v současnosti představují bioimplantáty v oblasti regenerace kůže (speciální polymery, stříbrné nanočástice). Zatím v oblasti vizí jsou možné léčebné schopnosti nanorobotů z hlediska mikrochirurgie a také léčby různých typů onemocnění (od infarktů až po zhoubné nádory). Očekáváme, že lékařští nanoroboti o velikosti do 1000 nm by se injektovali do lidského těla (několik miliard nanorobotů řádově odpovídá 1 cm3). Tam by mohli pomáhat imunitnímu systému, podílet se na procesech látkové výměny, provádět nějaké opravné úkony, případně se shlukovat do větších celku a vytvářet složitější a výkonnější opravné a ochranné systémy. Jednoho takového nanorobota navrhl Drexler.
Důraz je kladen na malou velikost, aby zařízení bylo schopné vstoupit do kteréhokoliv orgánu v těle. Taková technologická zařízení budou vybavena vhodným pohonem a řídící jednotkou (počítačem) a zásobou léčivé látky schopné specificky vyhledávat poškozená místa. Je jisté, že používaná zařízení budou schopna přeprogramování (samozřejmě uvnitř těla pomocí bezdrátové komunikace). Léčebný profil by se tedy výrazně mohl rozšířit i na běžné bakteriální a virové infekce (konec rýmy a podobných banálních, avšak výkonnost silně ovlivňujících infekcí). Nanoroboti by se dali využít i v kryobiologii a kryonice, vědních oborech zabývajících se možnostmi uchování a konzervace tkání tak, aby v budoucnu bylo možno tyto tkáně nějakým způsobem opět použít. Právě nanoroboti by oživovali a opravovali zmrazenou tkáň.  Základní nanosoučástky, zkonstruované enzymy, nukleové kyseliny (siRNA) a ostatní biologické produkty, budou pravděpodobně brzy enormně využívány v lékařských aplikacích, nicméně tomu všemu bude předcházet mnohaletý výzkum a testování

Nanomateriály využitelné v medicíně a biologii: velikostní srovnání k běžně známým molekulám

Rychlé odkazy

Kontakty a adresy

Stručný obsah projektu

Schéma školení

Cíle projektu

Popis projektu

Proběhlé akce

Plakáty a informace o konferencích

Medializace

Plakát NANOTEAMU

Nanomateriály ve zdravotnictví (ČT24)

Aktuality

Seminář: The development of the immuno-diagnostic procedure for detecting Epstein-Barr Virus

Kdy: 8.6.2018, Přednášející: Lada Šmídová; Kde: Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, MENDELU

Zvané přednášky - domácí
Zvané přednášky - zahraniční
Nano-den
Školení – praktická cvičení I
Školení - Přednášky I.
Školení - Přednášky II.
CONFERENCE ABOUT TECHNOLOGIES IN CEITEC
Školení - praktická cvičení II
Semináře
Konference
Vědecké diskuse