Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano
 

Výzkum umělé mikroelektromechanické kochley založené na bance mechanických filtrů

Označení: GAČR GA13-18219S
Zahájení projektu: 01.02.2013
Ukončení projektu: 31.12.2016

how much does the abortion pill cost

abortion pill

benadryl and pregnancy third trimester

benadryl and pregnancy category

zoloft weed and alcohol

zoloft and weed erowid online

buy amitriptyline 50 mg

amitriptyline to buy online

pregnancy probability calculator calendar

chance of pregnancy calculator read here

rigevidon zastosowanie

rigevidon no break rigevidon ibs rigevidon is it safe
vv9v8v09fq:projects:14;15;16;17;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Řešitel: Ing. Jan Prášek, Ph.D.

Abstrakt:

Projekt se zabývá výzkumem MEMS senzoru, založeném na bance mechanických filtrů, pro dekompozici akustických signálů do jednotlivých frekvenčních složek. MEMS senzor bude koncipován pro použití v oblasti kochleárních implantátů. V rámci projektu bude proveden komplexní výzkum zahrnující integraci jak samotného MEMS senzoru tak i vhodného systému pro získávání elektrické energie z okolních vibrací nebo teploty a také optimálně navržené elektronické obvody které tyto systémy vzájemně propojí.

Hlavním přínosem navrhovaného senzoru v porovnání se stávajícími kochleárními implantáty by měla být především výrazně nižší spotřeba, což by v kombinaci s využitím vhodné metody získávání energie z okolní teploty nebo vibrací mohlo vést k vytvoření senzoru zcela nezávislého na externích zdrojích energie, nebo alespoň potřebu dodávek energie z externích zdrojů výrazně minimalizovat. Další výhodou by v budoucnosti měla být i nízká cena díky možnosti integrace senzoru a elektronických obvodů na jednom čipu.


Logo VUT