Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano
 

Vytváření a vlastnosti vrstev z nových samouspořádaných 3D nanostruktur ze smíšených oxidů pro využití v pokročilých mikrosoučástkách (AnoNanoFilm)

Označení: GAČR GA14-29531S
Zahájení projektu: 01.01.2014
Ukončení projektu: 31.12.2016

amlodipin bivirkninger

amlodipin sandoz

free abortion pill

cost of abortion pill go

citalopram 40 mg and alcohol

citalopram alcohol anxiety
vv9v8v09fq:projects:14;15;16;17;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Řešitel: Dr. Alexander Mozalev

Abstrakt:

Vytváření 3-rozměrných nanostrukturovaných materiálů se stalo nejvšestrannější oblastí výzkumu zaměřeného na pokročilé materiály s novými základními a funkčními vlastnostmi. Projekt hledá nový způsob, jak vytvořit univerzální 3D nanostrukturované kov-oxide-kov a kov-oxid-polovodič vrstvy (nanovrstvy) sloučením výhod pokročilých anorganických nanokompozitních materiálů s flexibilitou elektrochemických technik. Rozmanitost návrhu a architektury vrstev budou zkoumány prostřednictvím syntézy oxidu niobu, wolframu a hliníku obsahující 3D nanovrstvy skrze elektrochemickou anodizaci a depozičních procedur superponovaných Al, Nb a W vrstev na mikroelektronických substrátech. Vztah formování -struktura-vlastnost vrstvy bude stanoven pro získání vhledu do základních elektrochemických, fyzikálních, optických, elektronových a iontových transportních jevů ve vrstvách ve snaze přizpůsobit vlastnosti vrstev a objevovat funkce pro potenciální aplikace v pokročilých mikro a nanosoučástkách. 


Logo VUT