Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano
 

Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM)

Označení: CZ.1.07/2.3/.00/09.0224 (NANOTEAM)
Zahájení projektu: 01.01.2011
Ukončení projektu: 31.12.2013

buy duloxetine online

buy generic duloxetine defendingutah.org

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy dosage

buy naltrexone online

can you buy naltrexone over the counter saveriorusso.com

buy naltrexone online canada

buy naltrexone

Metoprolol

Online article involves mass regarding metoprololsuccinaat. Read this faithfully.
Now follow url regarding metoprolol migraine online.
The record involves bunch concerning metoprololsuccinaat 25. Also here placed new article

amitriptylin dak

amitriptylin hovedpine amitriptylin og alkohol amitriptylin uden recept
vv9v8v09fq:projects:14;15;16;17;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání budoucích pracovníků výzkumu a vývoje Ústavem mikroelektroniky ve spolupráci s dalšími ústavy VUT a jedním partnerem.

Bude vytvořen tým ze zkušených vědeckých pracovníků pro kvalitní vzdělávání, který zajistí výchovu nových vědecko-pedagogických pracovníků z řad studentů a dalších zájemců o moderní mikro- a nanotechnologie. Přístup a skladba kurzů bude vysoce multidisciplinární, což nemá v ČR obdoby. Kurzy budou zaměřeny na vědecko-výzkumnou činnost hlavně v oblasti aplikování mikro- a nanotechnologií v elektronice, tedy konstrukce integrovaných součástek a systémů.

Paralerní aktivitou bude budování vědeckých týmů ze školených pracovníků pro projekty OP VaVpl nazvané CEITEC a SIX, kde se očekává velká poptávka odborníků v této oblasti. Z tohoto důvodu je počátek projektu nastaven tak, aby končil v době, kdy se předpokládá dokončování infrastruktury těchto projektů OP VaVpl.

Cíle projektu

V projektu chceme maximálně podpořit získávání nových perspektivních vědců pro obory v oblasti mikro- a nanotechnologií uspořádáním workshopu, prostřednictvím novin, rádia či televize a cílenými přednáškami na různých vědeckých institucích. Budou osloveni studenti doktorského studia, postdoktorští pracovníci i zkušení vědečtí pracovníci jako potenciální zájemci o vědeckou práci v oblastech těchto pokročilých technologií.

Cílem projektu pak bude vyškolit je pro vysoce odbornou práci v těchto pokročilých technologiích na špičkovou úroveň za pomocí expertů z VUT, MZLU a dalších institucí z ČR a ze zahraničí. Na realizaci projektu se budou podílet vědeckou-pedagogičtí pracovníci z následujících ústavů VUT: Ústav mikroelektroniky a Ústav fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a Ústav fyzikální a spotřební chemie Fakulty chemické. A rovněž jedna partnerská instituce, Agronomická fakulta z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, s kterou již v minulosti byla navázána úspěšná spolupráce právě na úrovni aplikací nanosenzorů v biomedicíně a farmacii.

Vedle této činnosti budou formovány týmy odborníku různých specializací pro vědeckou činnost v oblasti těchto technologií pro projekty OP VaVpl "Středoevropský technologický institut (CEITEC)" a "Centrum pro nanoelektroniku a nanosystémy (CENSYS)". Výsledky budou popularizovány nejenom pro zatraktivnění tohoto projektu, ale i k získávání zájmu podniků a firem o výsledky projektu a získání informací o stavu vědy v daných oblastech, převádění výzkumu do praxe a transferu technologií.


Logo VUT