Modelování a počítačová simulace (BMPS)

  • Povinný předmět
  • 7 kreditů


Charakteristika předmětu:

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) je standardem počítačového modelování a simulace elektrických obvodů. SPICE-kompatibilní programy se dnes využívají k simulaci systémů nejrůznější povahy, analogových a digitálních, elektrických i elektromechanických. Jsou součástí softwarových balíků elektrotechnického CADu. Cílem předmětu je naučit studenty aktivně pracovat s uvedeným standardem, to znamená umět používat jazyk SPICE k modelování a simulaci systémů nejrůznější povahy, a to na úrovni vstupních souborů.


Zaměření:

Filozofie a zásady modelování a počítačové simulace v standardu SPICE. Pravidla tvorby vstupních souborů, netlistů, knihoven. Modelování pasivních součástek, tranzistorů, diod a zdrojů. Aktivní využívání technik behaviorálního modelování. Hierarchické modelování s využitím podobvodů SPICE. Základní analýzy. Práce s postprocesorem PROBE.

obrázek_bmps


Cvičení:

V cvičeních studenti pracují s programem OrCadPSpice. Výuka praktického využívání programu probíhá formou řešení individuálních projektů, jejichž cílem je modelování chování určité aplikace integrovaného obvodu z jeho katalogového listu nebo zajímavého fyzikálního jevu.

Karta předmětu BMPS v PDF.