Analogové elektronické obvody (BAEY)

  • Povinný předmět
  • 7 kreditů


Charakteristika předmětu:

Porozumět soudobým komplikovaným elektronickým systémům není jednoduché. V tomto předmětu jsou proto studenti v první fázi nejprve seznamováni s mechanismy fungování základních bloků pro analogové zpracování signálů, které je možno chápat jako stavební kameny složitých systémů. V další fázi je pak ukázáno na konkrétních aplikacích komerčních součástek a integrovaných obvodů, jak z těchto elementárních bloků sestavovat složitější celky. Teorie je přednášena v míře nezbytné pro rychlé osvojování praktických poznatků v experimentální části výuky.


Zaměření:

Ukázky typických použití operačních zesilovačů a dalších integrovaných obvodů pro zesilování signálu, filtraci, nelineární zpracování v měřicí a komunikační technice. Analýza dějů v obvodech s cílem porozumění principů jejich fungování. Praktické postupy při analýze nejrůznějších obvodů s tranzistory, operačními zesilovači a dalšími součástkami. Ukázky vnitřního obvodového řešení typických představitelů komerčních integrovaných obvodů.

obrázek_baey


Cvičení:

Osnovou praktické výuky je pět konkrétních experimentálních úloh, z nichž každá je řešena postupně ve třech fázích: V numerických cvičeních si studenti provedou předběžný návrh elektronického obvodu, v počítačové laboratoři uskuteční příslušné simulace v programech SNAP a Micro-Cap, a v poslední fázi si totéž zapojení sami realizují v laboratoři, provedou oživení obvodu a příslušná ověření jeho funkce.

Karta předmětu BAEY v PDF.