Laboratoř MMTElab Ústavu mikroelektrotechniky FEKT, VUT v Brně nabízí své služby v oblasti nevakuových mikroelektronických technologií včetně realizace tlustovrstvých hybridních integrovaný obvodů a s tím spojené dílčí operace jako jsou např. pájení, kontaktování čipů, napařování, zkoušky trháním nebo v klimatické komoře, opravy BGA aj.

Tematické zaměření výzkumu

Oblast výzkumu
 • Mikroelektronické pouzdření a technologie propojování, nevakuové technologie pro elektroniku
Excelence
 • Technologie tlustých vrstev a jejich využití v hybridních integrovaných obvodech, senzorech a nekonvenčních aplikacích
Cíl
 • Udržet a dále rozvíjet naši pozici mezi nejlepšími světovými pracovišti v daném oboru

Obsah výzkumu

 • Tlustovrstvé hybridní integrované obvody (Kontaktování holých čipů&Povrchová montáž)
 • Nekonvenční aplikace tlustých vrstev pro senzory, antény, stínění, displeje apod.
 • Nízkoteplotně vypalovaná keramika (LTCC)
 • Mikrodrátkové kontaktování a osazovaní polovodičových čipů
 • Pouzdření elektronických obvodů a systémů včetně 3D
 • Analýza materiálů rentgenovou spektrografií
 • Bezolovnaté pájení (ROHS)
 • Testování a analýza kvality pájených spojů
 • Simulace elektrického, mechanického a teplotně-mechanického chování elektronických komponent a systémů (ANSYS)
 • Aplikace Ekodesignu pro elektrické a elektronické produkty a výroby (EuP)

Špičkové dovednosti

Základní výzkum
 • Zkoumání depozice tixotropních materiálů (šablonový tisk, dispenze, lokální aplikace)
 • Výzkum struktury pájených spojů a procesu pájení
 • Studium teplotně-mechanických jevů v elektronických systémech
 • Výzkum účinnosti mytí v elektronice a ekologické zátěže procesu elektronické montáže
 • Nové technologie propojování a pouzdření
Aplikovaný výzkum a chráněné vzory
 • Termodynamické senzory a jejich aplikace v průmyslu
 • Technologie keramických substrátů (aplikace tlustovrstvých a polymerních materiálů)
 • CSP pouzdra a 3D pouzdření
 • Optimalizace procesu mytí v elektronice
 • Elektrické, mechanické a teplotně-mechanické simulace v ANSYS
 • Technologie diagnostiky elektronických komponent, obvodů a systémů
Uplatnění výsledků výzkumu
 • Návrh a produkce elektrických a elektronických obvodů
 • Aplikace v automobilové a výkonové elektronice
 • Aplikace elektroniky v lékařství
 • Materiálový výzkum a depozice materiálů
 • Nástroje pro měření a testování jakosti a spolehlivosti

Počet výzkumných pozic

Vedoucí personál: 6
Studentské pozice včetně posluchačů doktorského studia: 10

-2013-      By Martin Klíma