Projekty a patenty

Hlavní projekty

2005
Promoting eco-design activities in the SMEs of the EEE sector (projekt EU FIF-20040814 financovaný EU)
2006 - 2009
MERIT - Výzkum nových technologií pro kontaktování čipů integrovaných obvodů a vývoj měřicího systému pro analýzu spolehlivosti (projekt FT-TA3/013 financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu)
2007 - 2010
Výzkum technologie monitorování termodynamické rovnováhy bilančními senzory a její aplikace (projekt FTTA4/115 financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu)
2009 - 2010
Výzkum a vývoj nových pájecích postupů pro zvýšení spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů (projekt GA102/09/1701 financovaný Akademií věd ČR)
2011 - 2014
Nové metody čištění elektronických sestav s vyšší účinností, menším ekologickým dopadem a nižší energetickou náročností (projekt TA01011754 financovaný Technologickou agenturou ČR)
2012 - 2015
BoB (Board on Board, EUREKA CZ, projekt EU LF 13007, spolupracující partneři: Thales Communication France, Celestika

Patenty

  • Szendiuch, Ivan, Jankovský, Jaroslav, Buršík, Martin, Řezníček, Michal: Nanášecí ústrojí dispenzního přístroje pro selektivní nanášení viskózních materiálů, VUT v Brně, ČR, 2012-303541
  • Szendiuch, Ivan, Jankovsky, Jaroslav: Kapacitní senzor pro indikaci pozice povrchu, VUT v Brně, ČR, 2009/047

-2013-      By Martin Klíma