Kontakt

Vedoucí výzkumné skupiny:

doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc.

szend@feec.vutbr.cz
+420 541 146 158
+420 541 146 095


Technická 3058/10
616 00 Brno
Czech Republic
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc.


Pro zaslání dotazu můžete využít tento formulář:


-2013-      By Martin Klíma