Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano
 

Nový nanostrukturovaný systém pro detekci infračerveného záření (NanoIR)

Označení: GAČR GA13-19947S
Zahájení projektu: 01.02.2013
Ukončení projektu: 31.12.2015

weight loss citalopram 20mg

20mg citalopram click here

zoloft vs weed

zoloft and weed erowid

amitriptyline 10mg and alcohol

buy amitriptyline

prednisolon tabletta

prednisolon tabletta femchoice.org

amlodipin teva

amlodipin open

blodtryksmedicin amlodipin

amlodipin
vv9v8v09fq:projects:14;15;16;17;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;

Na bolometrech založené systémy snímání obrazu jsou velmi složitá zařízení, která musí zachytit extrémně nízké amplitudy přicházející tepelné energie. Řada vlastností je již dotažena téměř do dokonalosti jako absorpce IR, tepelná izolace, časová odezva bolometru a integrace obvodů pro čtení (ROIC). Všechny tyto parametry/komponenty musí být optimalizovány jako jeden společný systém. Z tohoto důvodu se projekt bude zabývat využitím nových materiálů s vysokou absorpcí infračerveného záření a technikami jejich přípravy tak, aby byla kompatibilní s výrobou integrovaných obvodů. Problematika kompatibility je obzvláště obtížná, protože pro syntézu nanočástic jako např. uhlíkových nanotrubic je zapotřebí vyšších teplot a to až nad 500°C. Výstupem bude mikromembrána bolometru pokrytá nanostrukturami s absorpcí IR záření větší než 0,97 a technologie pro její pokrytí. Vedle technologické části budou studovány nové ROIC systémy, které přinesou obvody pro rychlé čtení signálů, jejich kompenzaci a zpracování. Tyto systémy budou pro testování vyrobeny na čipu v rámci programu Europractice.


Logo VUT