Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano
 

Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností

Označení: GAČR 205/10/1374
Zahájení projektu: 01.01.2010
Ukončení projektu: 31.12.2014

naltrexone where to buy

buy naltrexone

the abortion pill cost

abortion pill cost cvs

zoloft weed interaction

zoloft and weed

buy abortion pill kit online

can i buy the abortion pill online click

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone online india ecblog.azurewebsites.net

amlodipin krka

hvor hurtigt virker amlodipin
vv9v8v09fq:projects:14;15;16;17;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;

Projekt navrhuje vyvíjet plazmochemické metody pro syntézu a funkcionalizaci uhlíkových nanotrubek (CNTs), studovat roli katalyzátoru a jeho podkladového materiálu na růst CNTs a zkoumat funkční vlastnosti nanotrubek (studená emise, elektrická vodivost a elektrochemická aktivita). CNTs budou syntetizovány pomocí metody pevného katalyzátoru unikátním procesem mikrovlnného pochodňového výboje při atmosférickém
tlaku. Bude vyvíjen i levný proces atmosférického doutnavého výboje (APG), tj. APG na kHz frekvencích bez použití hélia. Bude zkoumána restrukturalizace katalyzátoru plazmovými výboji pro různé podkladové materiály a použití nekonvečních podkladových materiálů jako jsou nanostrukturované plazmové polymery. Funkcionalizace CNTs a obalení CNTs polymerem bude prováděno, kromě konvečních postupů, i v pulzním nízkotlakém v.f. výboji a APG. Plazmové procesy budou zkoumány optickou emisní spektroskopií, hmotnostní spektroskopií, sondovými a elektrickými měřeními.


Logo VUT