Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano

Vítejte na stránkách laboratoře LabSensNano

Výzkum a vývoj mikrosenzorů je velmi aktuální  problematikou v oblasti mikrotechnologie či mikroelektronika, která v České republice potřebuje silnou podporu, aby mohla zasáhnout do vývoje elektroniky. Důvodem je chybějící zázemí silného výrobce a potřebná infrastruktura, bez nichž nelze pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Tyto hightech technologie jsou záležitostí velkých firem vyrábějících mikroprocesory a paměti, tj. převážně v USA a v Asii (Japonsko, Taiwan a Korea).

V České republice existuje několik málo pracovišť zabývajících se mikrotechnologiemi nebo mikroelektronikou. V Brně je již několik takových pracovišť vybudováno a další se budují. Běžně dostupné mikrotechnologie jsou naprosto dostačující pro konstrukci senzorů, a proto je výzkum na našich pracovištích zaměřen právě na tyto technologické výrobní postupy. Vedle využití mikrotechnologií pro tento směr se zabýváme i nanotechnologiemi a to jak litografickými (top-down), tak také nelitografickými (bottom-up). Naší předností je interdisciplinární přístup, kde spojujeme materiálové vědy s živými, tzn. vedle senzorů fyzikálních veličin se věnujeme výzkumu biosenzorů, diagnostických čipů a laboratoří na čipu.

 

doc. Ing. Jaromír Hubálek, PhD.

Logo VUT