Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano
 

Náš výzkum je zaměřen jak na základní výzkum, tak i aplikovaný. Máme zkušenosti s řešením různé problematiky v rámci projektů od poskytovatelů jako je GAČR, TAČR, MŠMT, ale i evropských a to především v IGA programech jako ENIAC JU.

Naše Laboratoř (LabSensNano) dnes participuje ve dvou centrech. Jedním je regionální centrum SIX (Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů) a druhým je významné centrum excelence CEITEC (Středoevropský technologický institut), kde jsem zařazení v programu Pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií ve skupině Smart Nanodevices.

Pracovníci publikují vedle konferencí hlavně v peer-review časopisech indexovaných na Web of Science. Jsme členy hodnotitelských komisí jak národních poskytovatelů, tak i evropských.

Spolupracujeme s několika firmami, jako např. AVX Czech Republic s.r.o., IMA s.r.o., Nanotrade s.r.o., ať už v rámci společných projektů nebo řešíme smluvní zakázky přímo zadané firmami. Pro tyto účely disponujeme analytickými nástroji jako je Rastrovací elektronový mikroskop s EDX a WDX detektory, analyzátorem polovodičů s hrotovým zařízením, profilometrem s rozlišením 1nm, Elektrochemickou impedanční spektroskopií a elektrochemickým analyzátorem pro voltametrii, amperometrii a potenciometrii.

Z pohledu technologií se zaměřujeme na tenké vrstvy, ale realizujeme i tlusté tištěné nebo stříkané vrstvy. Pracujeme na vytváření mikrozařízení pro celou škálu aplikací. Disponujeme základními technikami pro vytváření mikrosoučástek ale i nanosoučástek. Úplné technologie máme k dispozici v core facility centra CEITEC. Vybavení naší laboratoře je uvedeno pod odkazem Vybavení.

Naše zahraniční spolupráce se odvíjí podle oblastí našeho výzkumu. Již řadu let spolupracujeme s katalánskou univerzitou Rovira i Virgili v Tarragoně, dále pak s KIST-Europe a zahájili jsme spolupráci s ETH v Curychu.

Logo VUT