Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano

Produkty

Název Typ
2018  Detektor pro kvalitativní a kvantitativní stanovení fosforu funkční vzorek
2018  Elektrochemický 64-mikroelektrodový čip pro biochemickou detekci funkční vzorek
2018  Epitaxni vrstva AlN nadeponovaná vysokoteplotní aparaturou MOCVD funkční vzorek
2018  Epitaxní vrstva GaN nadeponovaná vysokoteplotní aparaturou MOCVD funkční vzorek
2018  Epitaxní vrstva InN nadeponovaná nízkoteplotní aparaturou MOCVD funkční vzorek
2017  100 pixelový MEMS s bolometry funkční vzorek
2017  Elektrodové pole paralelnich nano-kontaktů pro selektivni kontaktování nanodrátů určené pro senzorické aplikace - 1. generace funkční vzorek
2017  Elektrodové pole paralelnich nano-kontaktů pro selektivni kontaktování nanodrátů určené pro senzorické aplikace - 2. generace funkční vzorek
2017  Kontrolér pro měření 100 pixelového MEMS bolometru funkční vzorek
2017  Utopené mikrokanály pro mikrofluidiku funkční vzorek
2017  Vyhřívací platforma pro pouzdro TO-8 s 12 vývodovými piny funkční vzorek
2016  Elektrochemický hybridní tříelektrodový systém s nanostrukturovanou pracovní elektrodou funkční vzorek
2016  Kontrolér integrovaného obvodu pro měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru funkční vzorek
2016  Membrána bolometru pro detekci IR záření funkční vzorek
2016  Membrána miniaturního bolometru se zvýšenou absorpcí a způsob vytvoření absorpční vrstvy bolometru patent
2016  Membrány bolometru 2. generace funkční vzorek
2016  Řídicí platforma pro automatickou výrobu nanostrukturovaných povrchů software
2016  Vícecestný kapalinový ventil funkční vzorek
2016  Způsob zpracování signálu z bolometru z pole bolometrů a elektronický systém k jeho provádění patent
2015  Elektronický systém pro detekci IR záření pomocí pole bolometrů užitný vzor
2015  Komůrka s vyhřívací platformou pro testování senzorů plynů funkční vzorek
2015  Konstrukce chemického nanosenzoru patent
2015  Kontaktovací podložka pro selektivní elektrické připojení dvou kontaktů čipu funkční vzorek
2015  Membrána miniaturního bolometru se zvýšenou absorpcí užitný vzor
2015  Membrána pro senzor vodíku a senzor vodíku osazený touto membránou, a membrána pro PEM palivový článek a PEM palivový článek osazený touto membránou užitný vzor
12345
Logo VUT