Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano

Rastrovací elektronový mikroskop Tescan FE MIRA II LMU s detektory EDX a WDX

Tescan


Popis

 • elektronový mikroskop s rozlišením 1,2 nm
 • detektor sekundárních elektronů Everhart-Thorley  
 • detektor InBeam instalovaný v tubusu pro analýzu s vysokým rozlišením
 • detektor zpětně odražených elektronů (BSE)
 • detektor sekundárních elektronů pro detekci v nízkém vakuu (LVSTD)
 • softwarem DrawBeam pro elektronovou litografii v blízkém poli
 • systém pro prvkovou analýzu EDX a WDX of firmy Oxford Instruments

Využití

 • pozorování pevných nanomateriálů − kovy, anorganické materiály, polymer couponrxsms.com/cialis-coupon discount y… (nejmenší detaily až 1,3 nm)
 • pozorování nevodivých materiálů pod nízkým napětím bez nutnosti naprašování vodivé vrstvy
 • pozorování biologických preparátů v nízkém vakuu
 • tvorba nanostrukturovaných masek pro metody lift-off a mokré leptání
 • prvkové analýzy
 • kontrola homogenity a kontaminace různých prvků
 • kontrola kvality tenkých vrstev

 

 

Zpět...
Logo VUT