Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano

Tato dnes již velká laboratoř byla založena v roce 2004 Dr. Jaromírem Hubálkem po návratu z Katalánské Univerzity Rovira i Virgili, kde několik let pracoval v oblasti výzkumu senzorů plynů. Sdružil do své laboratoře stávající výzkum v oblasti elektrochemických senzorů a se získáváním nových projektů se laboratoř postupně rozrůstala co do počtu lidí, tak i přístrojů, které byly rozděleny již na několik úzce zaměřených pracovišť. V současné době laboratoř zahrnuje následující pracoviště:

  • Chemickou laboratoř
  • Laboratoř senzorů a biosenzorů
  • Laboratoř mikrotechnologií
  • Laboratoř elektronové mikroskopie
  • Laboratoř litografie

Od roku 2005 započala spolupráce s Laboratoří Matalomiky a nanotechnologií vedenou Dr. Reném Kizekem, která je specializovaná v oblasti bioanalytických metod. Od roku 2010 se naše týmy prolínají natolik, že mluvíme již o jednom týmu.

Společně jsme členy dvou výzkumných center, které se budují v rámci operačních programů VaVpI. Jsou to:

V projektu CEITEC postupně vzniknou čisté laboratoře o velikosti 800 m2 s třídou čistoty 10-1000, kde bude kompletní infrastruktura pro práci v oblasti mikro- a nanotechnologií.

Než budou tato centra dobudována, máme možnosti využívat laboratoře již v Brně fungující. Spolupracující pracoviště v oblasti mikro- a nanotechnologií, na které máme přístup a kde realizujeme řadu prací, jsou tyto:

 

Logo VUT